Obchodný register SR 1.0.0 (1) APK

Version : 1.0.0 (Code: 1 ) APK
Packagename : eu.inloop.orsr
File Name : eu_inloop_orsr-1.apk
File Size : 798 KB (APK file)
Uploaded Date: 2015-09-13
Category: Tools
Developer: Inloop, s.r.o.
Requires Min Android: Android 2.2+ (Froyo, API 8)
File APK Md5: b59743b89f8654ce6d2d4f45ab5552c2
File APK Sha1: 48bd1f096b9aacbb2b1ba66d86a9485b6f45dfc2
Signature: 8aac1c8a7dc8d1f40057cb5d301f37e059dde4ff

Choose Download direct from APKModMirror server or mirror location above to start to get the apk file for Obchodný register SR, move the file to your Android phone's SD card and then use one file manager you prefer to browse & install it. APKModMirror only share the original and apk installer for Obchodný register SR WITHOUT ANY cheat, crack, unlimited gold patch or other modifications.
Verified safe to install (read more)

App info:Obchodný register SR je aplikácia, ktorá umožní prehľadne a rýchlo vyhľadávať spoločnosti zapísané vo verejnom zozname Obchodného registra. Pre fungovanie aplikácie je potrebné mať pripojenie na internet. Okrem vyhľadávania podľa názvu firmy, osoby a IČO je možné každú vyhľadanú spoločnosť označiť za obľúbenú a mať dáta aj offline k dispozícií bez opätovného vyhľadávania. V obchodom registry sú zapísané akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstvá a iné právnické osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon a fyzické osoby zapísané na vlastnú... Read More >
Reviews for Obchodný register SR 1.0.0 (1) APK