Download Free BILLA Slovensko APK Mirror

Download BILLA Slovensko 1.9 (81519) Latest Version APK Mirror File
App Name : BILLA Slovensko
Category : Shopping
Developer : BILLA Slovensko
Last Version : 1.9 (81519)
Update time : 2016-04-30
APK File Size : 10M
Installs : 5,000 - 10,000 On Google Play
Requires Android : Android 2.2+
Content Rating : Everyone
Rate : 3.0/5 (100)

APKModMirror provide BILLA Slovensko 1.9 APK file for Android 2.2+ or Blackberry (BB10 OS) or Kindle Fire. BILLA Slovensko is a free Shopping Apps Games. It's newest and latest version of BILLA Slovensko (at.billa.international.slovakia). It's easy to download and install to your mobile phone (android phone or blackberry phone). Read detail below and go to download page, .
Please be aware that APKModMirror only share the original and free apk installer for BILLA Slovensko 1.9 WITHOUT ANY cheat, crack, unlimited gold, gems, patch or any other modifications.

The description of BILLA Slovensko

Úvod
BILLA ponúka svojim zákazníkom osobitý zážitok z nákupu. Vďaka viac ako 16.000 produktom, najvyššej kvalite a najlepšej čerstvosti vo viac ako 120 predajniach, je BILLA najobľúbenejším supermarketom v blízkosti.

A teraz bude ešte lepšia!
Pretože BILLU môžete zažiť aj vo vašom Android. Okrem potrebných funkcií ako GPS vyhľadávanie predajní či nákupného zoznamu, sa s BILLA App dozviete informácie o aktuálnych ponukách a novinkách.

Funkcie v detailoch

Vyhľadávanie predajní
Chcete sa rýchlo dostať do najbližšieho supermarketu BILLA?
S BILLA App nájdete pohodlne všetky informácie o želanom supermarkete aj s ukážkou trasy.

Ponuky
S BILLA App budete mať tie najlepšie ponuky vždy vo vrecku.
Môžete si ponuku prelistovať a pohodlne pridať do nákupného zoznamu.

Nákupný zoznam
Zostavte si svoj vlastný zoznam pre vás ďalší nákup v BILLE. Jedným kliknutím si môžete poznačiť ponuku a vytvorený nákupný zoznam zaslať e-mailom.

BMI výpočet
S BILLA App si môžete kedykoľvek vypočítať váše BMI. Jednoducho zadáte výšku a váhu a ihneď získate spoľahlivé posúdenie vašej telesnej váhy.

Kontakt
Máte na nás akékoľvek otázky? S BILLA App môžete bezplatne zavolať alebo jednoducho poslať e-mail.

Úvod
Billa offers its customers a unique buying experience. With over 16,000 products, best quality and best freshness in more than 120 stores, Bill is the most popular supermarkets in the vicinity.

And now will be even better!
BILLU because you can experience them in your Android. In addition to the necessary features like GPS search stores or shopping list to Bill App find out about current promotions and news.

Features in detail

Find a dealer
To quickly get to the nearest supermarket Billa?
Billy App easily find all information about the desired supermarket and a demonstration of the route.

Ponuky
Billy App you will have the best deals always in your pocket.
You can browse through the offer and comfortably added to the list.
 
Shopping list
Build your own list for your next purchase in the bill. With one click, you can write down the offer and created a shopping list to send e-mail.

BMI calculation
Billy App you can always calculate your BMI. Simply enter height and weight and immediately get a reliable assessment of your body weight.

contact
Have you got any questions? Billy App you can get free call or simply send an e-mail.

Show More...
BILLA Slovensko APK Version History
 • BILLA Slovensko 1.9 (81519) APK (Latest Version)
  Version : 1.9 (Code: 81519)
  Date: 2015-11-07
  Requires Android: Android 2.2+ (Froyo, API 8)
  File Size : 10 MB (APK file)
  File APK Md5: 87da19a1bb5f9b3eca7a15d045c25aa4
  File APK Sha1: 28018bde7bd7552e8f0ac2fb2b4f321600341d54
  Signature: d3041c5eb78b058977eced0563ba012391d89afe
Reviews for BILLA Slovensko APK