Download Free nc+ GO APK Mirror

Download nc+ GO 5.6.3 (530) Latest Version APK Mirror File
App Name : nc+ GO
Category : Media And Video
Developer : ITI Neovision
Last Version : 5.6.3 (530)
Update time : 2017-09-02
APK File Size : 17M
Installs : 100,000 - 500,000 On Google Play
Requires Android : Android 4.0 and up
Content Rating : Teen
Rate : 2.7/5 (3809)

What’s New
- nowy player - poprawka dla Android 7- poprawki błędów

The description of nc+ GO

Pilotażowa aplikacja mobilna przeznaczona dla Abonentów nc+. Darmowy dostęp do nawet 80 kanałów TV na żywo (w tym wszystkich kanałów CANAL+) oraz niemal 40-tu kolekcji na życzenie - poziom dostępu uzależniony od aktualnie posiadanej oferty abonenckiej.

Z nc+ GO wersja pilotażowa możesz korzystać nawet na 4-ech urządzeniach (w tym samym czasie możliwe jest oglądanie wideo na 2-óch z nich). Podczas pierwszego użycia konieczna jest rejestracja – potrzebny będzie numer Abonenta (znajdziesz na każdej fakturze za usługi nc+ lub na umowie), PESEL oraz aktywna skrzynka/adres email.

Najważniejsze funkcjonalności:
• demo: możliwość zapoznania się z ofertą nc+ GO wersja pilotażowa bez konieczności rejestracji i logowania
• codzienne rekomendacje najlepszych filmów, seriali i dokumentów,
• program TV,
• możliwość dokończenia oglądania na innym urządzeniu (follow me),
• możliwość tworzenia własnych list ulubionych kanałów i audycji,
• możliwość ustawienia przypomnień o nadchodzących emisjach audycji tv,
• sekcja dla dzieci – setki bajek, kreskówek i audycji edukacyjnych (strefa posiada specjalne zabezpieczenia, pozwalające na kontrolę dostępu do odpowiednich treści oraz długości korzystania przez dzieci),
• możliwość oceny audycji i materiałów wideo,
• możliwość polubienia (like) i podzielenia się ze znajomymi (share) – zintegrowana z aplikacjami Facebook i Twitter.
UWAGA: ze względu na ochronę praw emisji materiałów wideo i kanałów na żywo, aplikacja działa wyłącznie na niemodyfikowanym systemie Android.

Aplikacja działa na smartfonach z zainstalowanym Androidem w wersji 4.0 i wyższych. Zalecamy aktualizację do wersji 4.4 (minimum).

The pilot mobile application designed for subscribers nc +. Free access to up to 80 live TV channels (including all channels Canal +) and nearly 40 collection here on request - depends on the access level currently held subscriber offer.

With nc + GO pilot version, you can use up to 4-quadrant devices (at the same time it is possible to watch video on a 2-óch of them). The first time you need to register - you will need Subscriber number (found on each invoice for services nc + or agreement), social security and an active case / email address.

Key features:
• Demo: the opportunity to get acquainted with nc + GO pilot version without having to register and login
• daily recommendations of the best films, serials and documents
• TV program,
• the ability to complete watching on another device (follow me)
• the ability to create your own lists of favorite channels and programs,
• the ability to set reminders for upcoming issues of broadcast television,
• Section for kids - hundreds of fairy tales, cartoons and educational programs (zone has special security offerings to help control access to relevant content and duration of use by children)
• the opportunity to evaluate programs and video content,
• the possibility liking of (like) and to share with friends (share) - integrated with Facebook and Twitter applications.
NOTE: Due to the protection of the rights issue of video content and live channels, the application works only on unmodified Android.

The application works on smartphones running Android version 4.0 and higher. We recommend you upgrade to version 4.4 (minimum).

Show More...
nc+ GO APK Version History
 • nc+ GO 5.6.3 (530) APK (Latest Version)
  Version : 5.6.3 (Code: 530)
  Date: 2017-03-21
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)
  File Size : 17 MB (APK file)
  File APK Md5: 183b50a803781407a74b59e918b0e042
  File APK Sha1: d5f0418092c00f38553b4636be18fd1a4ed17f46
  Signature: d77dbfb9243a3b9b1ea860c0fbca083136c53f48
  What's new :
  - nowy player
  - poprawka dla Android 7- poprawki błędów
Reviews for nc+ GO APK