Download Free Bamse APK Mirror

Download Bamse 1.4 (11) Latest Version APK Mirror File
App Name : Bamse
Package Name : com.bamse.lua
Category : Casual
Last Version : 1.4 (11)
Update time : 2016-05-07
APK File Size : 62M
Installs : 100,000 - 500,000 On Google Play
Requires Android : Android 2.3.2+
Content Rating : Everyone
Rate : 3.3/5 (1513)
APKModMirror provide Bamse 1.4 APK file for Android 2.3.2+ or Blackberry (BB10 OS) or Kindle Fire. Bamse is a free Casual Apps Games. It's newest and latest version of Bamse (com.bamse.lua). It's easy to download and install to your mobile phone (android phone or blackberry phone). Read detail below and go to download page, .
Please be aware that APKModMirror only share the original and free apk installer for Bamse 1.4 WITHOUT ANY cheat, crack, unlimited gold, gems, patch or any other modifications.

The description of Bamse

Välkommen till Bamses värld!

Här kan ni se på film hos Lille Skutt, lyssna på musik hos Bamse eller hälsa på hos Skalman och läsa böcker.

Appen är gratis att ladda ned och ni kan prova alla aktiviteter utan kostnad. Ni kan enkelt köpa till filmer, böcker, musik och pyssel i appen. Innehållet som kan köpas finns i Bamsebutiken som skyddas med en barnspärr och koden till ert Google-Konto, så att barn inte köper innehåll utan er tillåtelse.

Nytt innehåll kommer att släppas löpande så uppdatera gärna appen kontinuerligt för att få ett större utbud av underhållning.

Aktiviteter:
• Tecknad film – de klassiska filmerna av Rune Andréasson
• Böcker med text och tal
• Lek med Bamse – välj en bakgrund och fyll den med figurer och saker
• Pannkaksverkstad – laga pannkakor. Varje figur har sin unika fyllning
• Musik – härliga Bamsesånger
• Klippdockor – klä på och klä om Brumma, Vargen, Bamse och flera andra

Bamse och hans vänner välkomnar er till en värld av underhållning och roligheter!

Appen kräver WiFi-anslutning när den laddas ned. När innehållet är nedladdat kan det användas utan internetförbindelse.

Om Ni har problem med att ladda ned/spela upp film eller annat köpt innehåll från applikationen, kan ni klicka på honungsburken med pilen överst på skärmen och starta nedladdningsprocessen därifrån. Om ni använder samma Google-konto behöver ni inte betala igen för redan köpt innehåll. På samma sätt kan ni ladda ned appen på flera Android-enheter och ni kan ta bort och installera om Bamse-appen. Det kostar inget extra. Om ni laddar ned appen på en ny enhet måste allt köpt innehåll laddas ned igen – utan kostnad.

Har du feedback? Hjälp oss gärna att skapa en ännu bättre Bamse-app. Skriv till oss på [email protected]

Mer om oss:

Egmont är en ledande mediegrupp i Norden. Vår medievärld innehåller tidningar, böcker, filmer, biografer, interaktiva spel och tv. Egmont publicerar media i över 30 länder, har 6 400 anställda och genererar intäkter som uppgår till 1,4 miljarder euro. Egmont omfattar Skandinaviens största filmbolag, Norges största tidningsutgivare, bokutgivare och kommersiella tv-sändningar och även de största utgivarna av barnmedia i Skandinavien, Tyskland, Polen och Ryssland.

Egmont Publishing Digital producerar och ger ut underhållning och läsupplevelser för barn och unga i 30 länder. Produkter, universum och koncept är uppbyggda kring populära varumärken som Kalle Anka, Nalle Puh, Hello Kitty, Disneys Prinsessor, Wendy, My Little Pony, Littlest Pet Shop och många fler.

För mer information besök oss på www.egmont.com, www.facebook.com/Barnappar eller www.egmontapps.com

Welcome to Bamse's World!

Here you can watch movies at Lille Skutt, listening to music at Bamse or health of the scariest and read books.

The app is free to download and you can try all the activities at no cost. You can easily buy into movies, books, music and crafts in the app. The content that can be purchased, see Bamse store secured with a child safety lock and the code to your Google Account, so that children do not purchase content without your permission.

New content will be released regularly so please update the app continuously in order to get a wider choice of entertainment.

Activities:
• Cartoons - the classic films of Rune Andréasson
• Books with text and speech
• Play with Bamse - choose a background and fill it with characters and stuff
• Pannkaksverkstad - pancakes. Each character has its unique filling
• Music - lovely Bamse Songs
• Cut Dolls - putting on and on Growling, wolf, Bamse and several other

Bamse and his friends welcome you to the world of entertainment and fun!

The app requires a WiFi connection when downloading. Once the content is downloaded, it can be used without internet connection.

If you have problems to download / play videos or other purchased content from the application, you can click on the honey jar with the arrow on the top of the screen and start the download process from there. If you use the same Google account you need not pay again for the already purchased content. Similarly, you can download the app on multiple Android devices and you can remove and reinstall the Teddy app. It costs nothing extra. If you download the app on a new device, all purchased content downloaded again - no charge.

Do you have feedback? Please help us make this a better Bamse app. Write to us at [email protected]

More about us:

Egmont is a leading media group in the Nordic region. Our media world includes magazines, books, movies, movie theaters, interactive games and televisions. Egmont publishes media in more than 30 countries, has 6,400 employees and generates revenues amounting to EUR 1.4 billion. Egmont covers Scandinavia's largest film companies, Norway's largest newspaper publishers, book publishers, and commercial TV broadcasts and even the largest publishers of children's media in Scandinavia, Germany, Poland and Russia.

Egmont Publishing Digital produces and publishes entertainment and reading experiences for children and young people in 30 countries. Products, the universe and concepts are built around popular brands such as Donald Duck, Winnie the Pooh, Hello Kitty, Disney Princesses, Wendy, My Little Pony, Littlest Pet Shop and many more.

For more information visit us at www.egmont.com, www.facebook.com / Barnappar or www.egmontapps.com

Show More...
Reviews for Bamse APK