Download Free Bangla Static Keypad IME APK Mirror

Download Bangla Static Keypad IME 1.4 (5) Latest Version APK Mirror File
App Name : Bangla Static Keypad IME
Category : Tools
Last Version : 1.4 (5)
Update time : 2016-01-07
APK File Size : 3,2M
Installs : 50.000 – 100.000 On Google Play
Requires Android : Android 2.3.2+
Content Rating : PEGI 3
Rate : 4.2/5 (679)

What’s New
--: Major Update on 16-DEC-2015 :-- Use through 2016. Some minor bugs have been fixed. Bangla numeral issue fixed. Enhanced typing speed. Emoji supported. :) Improve usability.

The description of Bangla Static Keypad IME

"আপনার এন্ড্রয়েড ফোনের দিয়ে বাংলায় লিখুন."
Using this Bangla static keypad, you can write in both Bangla/Bengali(বাংলা) and English with intelligent and accurate dictionary predictions on both Android phones and tablets. Numbers, symbols, smileys, attractive extras are also supported.
This is a static keypad for those who prefer a static keypad with some additional innovations to ease your writing. The keyboard layout is largely of Inscript.
This keypad is an IME (Input Method Editor) and hence you will be able to write in all parts of the phone, WhatsApp, Facebook, Address Book etc. The installation is a little different, follow instructions.
After Installation on phone/tablet.
Step 1: Settings -> Language & Input -> Choose Bangla Static Keypad IME(Check ON)
Step 2: Settings -> Language & Input -> Default -> Select Bangla Static Keypad IME.

Additional
New words can be added to Dictionary, removed from Dictionary.
Common messages supported in templates.
Custom Signature supported.
Keysound & Vibration supported and optional.
More!!
Fonts with good rendering should be present on your phone or will show boxes or wrong rendering.
This Bangla static keyboard is from Luna Ergonomics, the makers of Panini Keypad, the dynamic keypad, download link here. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paninikeypad.beng

Half characters:
You can study how all Juktaokkhor (consonant conjuncts) are written from this link.
http://paninikeypad.com/conjuncts/bangla

Some examples are provided below.
অল্প = অ+ল+ ্ +প
ভাস্কর = ভ+া+স+ ্ +ক+র
প্রেম = প+ ্ +র+ে+ম
ব্যাস = ব+ ্ +য+া+স
আকৃষ্ট = আ+ক+ৃ+ষ+ ্ +ট
চাঁদ = চ+া+ঁ+দ
জিজ্ঞাস = জ+ি+জ+ ্ +ঞ+া+স+া
স্বার্থ = স+ ্ +ব+া+র+ ্ +থ
অন্যত্র = অ+ন+ ্ +য+ত+ ্ +র
চিত্কার = চ+ি+ত+ ্ +ক+া+র
রাষ্ট্র = র+া+ষ+ ্ +ট+ ্ +র
যুক্তাক্ষর = য+ু+ক+ ্ +ত+া+ক+ ্ +ষ+র

'REF' is a character (always appear in Red color) used in between consonants to type Juktaokkhors.
Follow these examples, after some time you will used to Bangla static keyboard IME for Bangla typing.

Experience this new innovative Bangla keyboard IME.

Privacy concerns: This static keyboard does not try to read your data or connect to a server for prediction. Your data stays on your phone and the application does not connect anywhere, you can use it offline also.

"আপনার এন্ড্রয়েড ফোনের দিয়ে বাংলায় লিখুন."
Folosind acest tastatura static Bangla, puteți scrie în ambele Bangla / Bengali (বাংলা) și limba engleză, cu previziuni inteligente și precise dicționarul de pe ambele telefoane Android si comprimate. Numere, simboluri, smileys, extra atractive sunt de asemenea suportate.
Aceasta este o tastatura static pentru cei care prefera o tastatura static cu unele inovații suplimentare pentru a ușura scrisul. Tastatură este în mare măsură de Inscript.
Aceasta tastatura este un IME (Editor metodă de intrare) și, prin urmare, va fi capabil să scrie în toate părțile a telefonului, WhatsApp, Facebook, Address Book etc. Instalarea este un pic diferit, urmați instrucțiunile.
După instalarea pe telefon / tabletă.
Pasul 1: Setări -> Language & Input -> Alege Bangla Static tastatură IME (Verificați ON)
Pasul 2: Setări -> Language & Input -> implicit -> Selectați Bangla Static Tastatura IME.

Adiţional
Noi cuvinte pot fi adăugate la dicționar, scos din dicționar.
Mesajele comune acceptate în șabloane.
Semnătura personalizate acceptate.
KeySound & vibrații susținut și opțional.
Mai mult!!
Fonturi cu redare bun ar trebui să fie prezente pe telefonul dvs. sau va afișa cutii sau redare greșit.
Această tastatură static Bangla este de la Luna Ergonomie, factorii de decizie de Panini tastatură, dinamic tastatura, descărcare link aici. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paninikeypad.beng

Jumătate de caractere:
Puteți studia cum toate Juktaokkhor (conjunctie consoana) sunt scrise de la acest link.
http://paninikeypad.com/conjuncts/bangla

Câteva exemple sunt prezentate mai jos.
অল্প = অ + ল + ্ + প
ভাস্কর = ভ + া + স + ্ + ক + র
প্রেম = প + ্ + র + ে + ম
ব্যাস = ব + ্ + য + া + স
আকৃষ্ট = আ + ক + ৃ + ষ + ্ + ট
চাঁদ = চ + া + ঁ + দ
জিজ্ঞাস = জ + ি + জ + ্ + ঞ + া + স + া
স্বার্থ = স + ্ + ব + া + র + ্ + থ
অন্যত্র = অ + ন + ্ + য + ত + ্ + র
চিত্কার = চ + ি + ত + ্ + ক + া + র
রাষ্ট্র = র + া + ষ + ্ + ট + ্ + র
যুক্তাক্ষর = য + ু + ক + ্ + ত + া + ক + ্ + ষ + র

"REF" este un caracter (apar întotdeauna în culoare roșie) utilizate în între consoane de tip Juktaokkhors.
Urmați aceste exemple, după un anumit timp va utilizate pentru a Bangla tastatură static IME pentru Bangla tastarea.

Experiența aceasta noua inovatoare Bangla tastatură IME.

Probleme de confidențialitate: Această tastatură static nu încercați să citiți datele sau conecta la un server de predicție. Datele dvs. rămâne pe telefon și aplicația nu se conectează oriunde, îl puteți folosi, de asemenea, conectat.

Show More...
Bangla Static Keypad IME APK Version History
 • Bangla Static Keypad IME 1.4 (5) APK (Latest Version)
  Version : 1.4 (Code: 5)
  Date: 1970-01-01
  Requires Android: Android 2.3.2+
  File Size : 3 MB (APK file)
  File APK Md5: 42cb32a0538b0221821cd52a167d9bd6
  File APK Sha1: d06bf1b8f08e654d35463fbdcbf506e12d7e161f
  Signature: b81f8b4e33f5a32191daff405fdf79167f111a7e
  What's new :
  --: Major Update on 16-DEC-2015 :--
  Use through 2016.
  Some minor bugs have been fixed.
  Bangla numeral issue fixed.
  Enhanced typing speed.
  Emoji supported. :)
  Improve usability.
  
Reviews for Bangla Static Keypad IME APK