Download Free Belot.BG : Играй Белот APK Mirror

Download Belot.BG : Играй Белот 1.2.19 (12) Latest Version APK Mirror File
App Name : Belot.BG : Играй Белот
Package Name : com.casualino.bgbelot
Category : Card
Developer : Casualino
Last Version : 1.2.19 (12)
Update time : 2016-01-04
APK File Size : 51M
Installs : 10,000 - 50,000 On Google Play
Requires Android : Android 4.0 and up
Content Rating : Teen
Rate : 4.1/5 (672)

What’s New
Нова версия на любимия Belot.BG! Не пропускай да изтеглиш безплатно сега! Какво ново във версия 19: - По-бързо зареждане на играта при слаба интернет връзка - Нови графики и по-бързи анимации в играта - По-малко загряване на устройството и по-ниска консумация на батерия - Оправен проблем при зареждането на приложението на мобилен интернет - Оправен проблем при първоначално зареждане на някои устройства - Добавени са нови поддържани устройства - Оптимизации

Belot.BG : Играй Белот Video Trailer or Demo


The description of Belot.BG : Играй Белот

Belot.BG – Избери българския Белот! Играй на карти и спечели нови приятели в най-социалната игра на Бридж - Белот в България! Belot.BG е мултиплатформена игра Белот (Belot), която можеш да играеш онлайн, на мобилно устройство, във Facebook и на Smart TV.

Бридж - Белот или за кратко Белот (Belot) е популярна игра на карти в България. В най-разпорстранената си форма белотът се играе от четирима човека по двойки с тесте от 32 карти: 7, 8, 9, 10, J (вале), Q (дама), K (поп), A (асо) от четирите бои (спатия, каро, купа, пика).

Защо да избереш Belot.BG?

- Играй с реални опоненти и спечели нови приятели.
- Модерен и изчистен дизайн с бързи анимации.
- Дневна бонус система.
- Съхраняване на прогреса без значение от устройството.
- Интересни класации разделени по категории.
- Възможност за игра във вертикално и хоризонтално положение на устройството.
- Единственият изцяло кросплатформен белот достъпен за WEB, Facebook, всички мобилни операционни системи и Smart TV.

За разлика от традиционната игра Belot, в Belot.BG е силно заложен социалния елемент в играта: чат, подаръци и др., за допълнително удовлетворение на играчите.

Какво предстои?
Belot.BG не спира да се развива! Очаквайте предстоящите версии, в които ще продължим да ви изненадваме и подобряваме качеството на играта.

Истински фенове на Белот?
Вашето мнение е важно за нас! Пишете ни на [email protected] или се свържете с нас във Facebook - www.fb.com/play.belot. Всяко предложение за развитие на играта ще бъде оценено и градивно използвано, за да постигнем заедно най-добрия Белот в България!
Важно! След края на BETA периода са възможни занулявания на прогрес и точки на акаунтите, участвали в BETA версията.

Belot.BG - Choose Bulgarian Belote! Play cards and win new friends at the social game of Bridge - Belote in Bulgaria! Belot.BG is multiplatform game Belote (Belot), which you can play online, on a mobile device, on Facebook and Smart TV.

Bridge - Belote or Belote short (Belot) is a popular card game in Bulgaria. At razporstranenata form Belote is played by four people in pairs with a deck of 32 cards: 7, 8, 9, 10, J (Jack), Q (queen), K (pop), A (ace) of the four colors (spades, diamonds, hearts, spades).

Why choose Belot.BG?

- Play with real opponents and win new friends.
- Modern and clean design with quick animations.
- Daily bonus system.
- Preservation of progress regardless of the device.
- Interesting charts separated by categories.
- Ability to play in vertical and horizontal position of the device.
- The only fully krosplatformen Belote available for WEB, Facebook, all mobile operating systems and Smart TV.

Unlike the traditional game Belot, in Belot.BG is heavily embedded social element to the game, chat, gifts, etc., For further satisfaction of the players.

What next?
Belot.BG continues to evolve! Expect upcoming releases, which will continue to surprise you and improve the quality of the game.

True fans of Belote?
Your opinion is important to us! Send us [email protected] or connect with us on Facebook - www.fb.com/play.belot. Any proposal for the development of the game will be evaluated and used constructively to achieve together the best Belote in Bulgaria!
Important! After the BETA period possible clearance of progress and points accounts participated in the BETA version.

Show More...
Belot.BG : Играй Белот APK Version History
 • Belot.BG : Играй Белот 1.2.19 (12) APK (Latest Version)
  Version : 1.2.19 (Code: 12)
  Date: 2015-12-09
  Requires Android: Android 4.0 and up
  File Size : 51 MB (APK file)
  File APK Md5: 55601334712807eca6e3f339e53df4ef
  File APK Sha1: bb30e3ec47a9becfafbd8320af81a2b450725d1a
  Signature: 3d03f333d645fb15bfc616ca7449ca1519bb339f
  What's new :
  Нова версия на любимия Belot.BG!
  Не пропускай да изтеглиш безплатно сега!
  Какво ново във версия 19:
  - По-бързо зареждане на играта при слаба интернет връзка
  - Нови графики и по-бързи анимации в играта
  - По-малко загряване на устройството и по-ниска консумация на батерия
  - Оправен проблем при зареждането на приложението на мобилен интернет
  - Оправен проблем при първоначално зареждане на някои устройства
  - Добавени са нови поддържани устройства
  - Оптимизации
  
Reviews for Belot.BG : Играй Белот APK