Download Free Hồng Nhan Tam Quốc APK Mirror

Download Hồng Nhan Tam Quốc 2.7.1 (31) Latest Version APK Mirror File
App Name : Hồng Nhan Tam Quốc
Package Name : com.changic.gcldvn
Category : Strategy
Developer : YUTE Chen
Last Version : 2.4.5 (27)
Update time : 2015-12-17
APK File Size : 50M
Installs : 500,000 - 1,000,000 On Google Play
Requires Android : Android 2.3.4+
Content Rating : Everyone 10+
Rate : 4.3/5 (24185)

What’s New
Fixed some bugs

The description of Hồng Nhan Tam Quốc

Chúc mừng Hồng Nhan Tam Quốc đã tròn 1 năm ! Trong thời gian mừng tròn 1 năm(ngày 20/8- ngày 29/8) sẽ đưa ra chuối sự kiện hấp dẫn để cảm ơn các bạn đã tham dự và ủng hộ game Hồng Nhan Tam Quốc !
⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹
Hồng Nhan Tam Quốc là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc mang tính thực tế rất cao giúp bạn mặc sức tranh đoạt thành trì, cướp bóc tài nguyên! Mỗi ngày đều có quốc chiến liên máy chủ và giải đấu Tranh Bá để bạn tung hoành, giang sơn và mỹ nhân, bạn sẽ có tất cả!
⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹
Đặc sắc:
1. Mỗi tháng 1 lần có giải đấu Lôi Đài, Quốc Chiến, Tranh Bá liên máy chủ, thời cơ để xưng bá toàn máy chủ là đây!
2. Mỗi ngày có Quốc Chiến tính giờ, hãy thêm chút màu sắc cho cuộc sống hàng ngày nhé!
3. Rất nhiều hoạt động có thưởng, vô số rương báu chờ bạn lấy!
4. Thiên cổ danh tướng tùy bạn sai khiến!
5. Hệ thống trang bị đồ sộ giúp bạn càng đánh càng mạnh!
⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹
Tài khoản Skype: changic.cs
Facebook: https://www.facebook.com/xungdevn
Trang Web: http://hongnhantamquoc.changicvn.com/
Event tròn 1 năm: http://hongnhantamquoc.changicvn.com/HNTQ/index.html
Happy Hong Nhan Tam Quoc round 1 year! During celebrate 1 year (20th / 8- 29/8) will offer attractive events bananas to thank you for your attendance and support Hong Nhan game Three Kingdoms!
⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹
Hong Nhan Tam Quoc is gM SLG with Three Kingdoms historical themes very high practical help rein dispute stronghold, pillaging of resources! Every day national strategic joint tournament hosts and Painting Spread for you to fly, Jiangshan and beauty, you will have it all!
⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹
Featured:
1. Every time a tournament in January Lei Dai Quoc Chien Tranh Ba linked servers, the opportunity to confess that promote whole server is here!
2. Every day the National War timers, add a little color to your regular life!
3. Lots of activities with prizes, countless treasure awaiting you get!
4. Heavenly ancient generals dictate your choice!
5. System equipped with massive help you do less powerful!
⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹
Account Skype: changic.cs
Facebook: https://www.facebook.com/xungdevn
Website: http://hongnhantamquoc.changicvn.com/
Event Round 1 year: http://hongnhantamquoc.changicvn.com/HNTQ/index.html
Show More...
Hồng Nhan Tam Quốc APK Version History
 • Hồng Nhan Tam Quốc 2.4.5 (27) APK (Latest Version)
  Version : 2.4.5 (Code: 27)
  Date: 2015-08-11
  Requires Android: 2.3.3 and up
  File Size : 48 MB (APK file)
  File APK Md5: ac02b9c9d2ee359b0f504d19adb95ac5
  File APK Sha1: 0cfba13db01b57fcd5cbbc7f78b0af02f16dc1c6
  Signature: 3ac3e252b080bb9659f503c39a83c45618f90b9c
  What's new :
  Fixed some bugs
  
Reviews for Hồng Nhan Tam Quốc APK