Download Free Dots and Boxes APK Mirror

Download Dots and Boxes 2.2 (13) Latest Version APK Mirror File
App Name : Dots and Boxes
Package Name : com.connectTheDots
Category : Board
Last Version : 2.2 (13)
Update time : 2016-01-09
APK File Size : 1 M
Installs : 500.000 – 1.000.000 On Google Play
Requires Android : Android 2.3.2+
Content Rating : PEGI 3
Rate : 3.5/5 (9862)

What’s New
Version 2.2 Fixed a bug which causes application not be displayed correctly when started in landscape orientation. Version 2.1 Increased the maximum board size to 12. Reduced application size by 50%. Version 2.0 Added undo button

The description of Dots and Boxes

Maybe the most feature-rich and challenging implementation of the classic Dots and Boxes game on Google Play.

This application offers very challenging Artificial Intelligence as well as many other features. The AI in the advanced difficulty levels is able to predict and anticipate the future moves.

Also the application is very lightweight with the apk size not exceeding the 1.5MB.

Features:

1) Play against friends or against computer.

2) Clever Artificial Intelligence which anticipates future moves.

3) Four AI difficulty levels: very-easy,easy, medium, hard. The AI is well designed with each next level being a bit harder than the previous level.

4) Multiple board sizes (from 3x3 dots to 12x12)

5) Ability to choose player name and your favourite colour

6) Quick match. No irritating menus just hit the launch icon and you are inside the action.
( Of course after entering the application you have the ability to select your favourite settings by hitting the MENU button. Your preferences will be saved so you won't have to change them each time you open the application. )

7) Ability to set the game speed. 3 game speed level : slow, normal, fast. Fast level is appropriate for experienced player, slow is more appropriate for people who just started playing dots and boxes.

8) Statistics section for viewing your results against the computer

9) Ability to share your statistics and end-game screenshots with friends

10) Undo button

For those who don't know the game
To be good in the game you must have good observation skills and be able to predict the opponent's moves.
So are you ready to take the challenge??
The rules are
1) Touch in between two dots to mark a line (vertical or horizontal). Your goal is to complete a four side box.
2) The player that completes a four side box has the oportunity to play one more time.
3) The player that will complete the most boxes wins the game.

Enjoy!

Poate implementarea mai feature-bogat și provocatoare a punctelor clasice și cutii joc de pe Google Play.

Această aplicație oferă foarte provocator Inteligenta Artificiala, precum și multe alte caracteristici. AI în nivelurile avansate de dificultate este capabil de a prezice și să anticipeze viitoarele mișcă.

De asemenea, cererea este foarte ușor, cu dimensiunea apk nu depășește 1.5MB.

Caracteristici:

1) Joaca impotriva prieteni sau împotriva computerului.

2) Clever Inteligenta Artificiala care anticipează miscari viitoare.

3) nivele de dificultate Patru AI: foarte ușor, ușor, mediu, greu. AI-ul este bine proiectat cu fiecare nivel următor fiind un pic mai greu decât nivelul anterior.

4) dimensiunile multiple bord (de la puncte 3x3 la 12x12)

5) Abilitatea de a alege numele jucătorului și culoarea ta preferata

6) meci rapid. Nu există meniuri iritante lovit doar pictograma de lansare și vă aflați în interiorul acțiunii.
(Desigur, după intrarea în aplicația aveți posibilitatea de a selecta setările preferate prin apăsarea butonului MENU. Preferintele dumneavoastra vor fi salvate astfel încât nu va trebui să le schimbați de fiecare dată când deschideți aplicația.)

7) Abilitatea de a stabili viteza de joc. Nivelul de viteză 3 joc: lent, normală, rapid. Nivel de rapid este adecvat pentru jucător cu experiență, lent este mai potrivit pentru persoanele care tocmai a început să joace puncte și cutii.

8) secțiunea Statistici pentru vizualizarea rezultatelor împotriva calculatorului

9) Capacitatea de a împărtăși statisticile și capturi de ecran de final de joc cu prietenii

10) buton anulează

Pentru cei care nu cunosc jocul
Pentru a fi bun în joc trebuie să aveți abilități bune de observare și să fie capabil de a prezice mișcările adversarului.
Deci ești gata să ia provocare ??
Regulile sunt
1) Atingeți între două puncte pentru a marca o linie (vertical sau orizontal). Scopul tau este de a finaliza o cutie cu patru lateral.
2) Jucătorul care completează o cutie cu patru parte are oportunitatea de a juca încă o dată.
3) Jucătorul care va finaliza cele mai multe cutii câștigă jocul.

Bucurați-vă de!

Show More...
Dots and Boxes APK Version History
 • Dots and Boxes 2.2 (13) APK (Latest Version)
  Version : 2.2 (Code: 13)
  Date: 1970-01-01
  Requires Android: Android 2.3.2+
  File Size : 1 MB (APK file)
  File APK Md5: d8bc715c00abd4729e4dbc932149203b
  File APK Sha1: 053f31c0c1fbeaaa4c9bfd439ea5f01730d15bee
  Signature: 66d2edcb3c93f4a5598fda7bad60806177bd5a85
  What's new :
  Version 2.2
  Fixed a bug which causes application not be displayed correctly when started in landscape orientation.
  Version 2.1
  Increased the maximum board size to 12.
  Reduced application size by 50%.
  Version 2.0
  Added undo button
  
Reviews for Dots and Boxes APK