Download Free Rabo Wallet APK Mirror

Download Rabo Wallet 1.3.3 (33) Latest Version APK Mirror File
App Name : Rabo Wallet
Category : Finance
Developer : Rabobank
Last Version : 1.3.3 (33)
Update time : 2016-04-06
APK File Size : 21M
Installs : 10,000 - 50,000 On Google Play
Requires Android : Android 4.4 and up
Content Rating : Everyone
Rate : 2.4/5 (668)

APKModMirror provide Rabo Wallet 1.3.3 APK file for Android 4.4 and up or Blackberry (BB10 OS) or Kindle Fire. Rabo Wallet is a free Finance Apps Games. It's newest and latest version of Rabo Wallet (com.gieseckedevrient.android.wallet.rabo). It's easy to download and install to your mobile phone (android phone or blackberry phone). Read detail below and go to download page, .
Please be aware that APKModMirror only share the original and free apk installer for Rabo Wallet 1.3.3 WITHOUT ANY cheat, crack, unlimited gold, gems, patch or any other modifications.

Rabo Wallet Video Trailer or Demo


The description of Rabo Wallet

De Rabo Wallet werkt exclusief voor de Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 edge en Samsung Galaxy Note 3.
Wij adviseren u voordat u de app download eerst de instructievideo hierboven te bekijken.

De installatie van uw mobiele bankpas verloopt sneller wanneer u aangesloten bent op een goede WiFi-verbinding of het 3G/4G netwerk van uw telecom provider.

Omschrijving van de app
Met de Rabo Wallet kunt u als klant van de Rabobank uw mobiele telefoon als portemonnee gebruiken. In plaats van te pinnen met een bankpas, houdt u uw telefoon tegen de betaalautomaat bij de kassa. De Rabo Wallet heeft enkele handige extra’s, zoals:
- saldochecker
- parkeren met uw mobiele telefoon
- opslaan van klantenkaarten
- ontvangen en opslaan van aanbiedingen uit de buurt


De Rabo Wallet werkt op:
- De Nederlandse versies van de Samsung Galaxy S4 en Samsung Galaxy Note 3 met minimaal Android versie 5.0 (Lollipop)
- Nederlandse versies van de Samsung Galaxy S6 en Samsung Galaxy S6 Edge met minimaal Android versie 5.1.1

Buitenlandse toestellen en rooted smartphones zijn niet geschikt voor de Rabo Wallet. In de toekomst komt de app ook beschikbaar voor andere smartphones. Achterhaal uw modelnummer en uw Android versie via Instellingen, ga dan naar Meer, ga dan naar Toestel-info. Zorg dat u de laatste software updates van Android heeft geïnstalleerd op uw telefoon.


Voor wie?
De Rabo Wallet is voor Rabobankklanten vanaf 16 jaar met:
- een particulier betaalpakket van de Rabobank of een Rabo JongerenRekening
- een Rabo WereldPas
- toegang tot Rabo Internetbankieren


Wat kost de Rabo Wallet?
U kunt de Rabo Wallet gratis downloaden. Betalen met de Rabo Wallet is ook gratis. U betaalt wel:
- de gebruikelijke kosten voor uw betaalpakket bij de Rabobank
- de gebruikelijke kosten aan uw telecomaanbieder voor het gebruik van mobiel internet
- kosten voor sommige extra services in de Rabo Wallet, zoals MyOrder Parkeren


Waar kunt u met de Rabo Wallet betalen?
U kunt met de Rabo Wallet mobiel betalen bij betaalautomaten met het logo voor contactloos betalen. Het bedrag wordt meteen van uw rekening afgeschreven.

Bent u uw telefoon kwijt?
Laat uw mobiele bankpas meteen blokkeren als u uw smartphone kwijt bent. Voor het gebruik van de Rabo Wallet gelden dezelfde veiligheidsregels als voor uw gewone bankpas.

Lees meer over veilig bankieren op Rabobank.nl/veiligheid.

Meer weten
Lees meer over de Rabo Wallet op http://www.rabobank.nl/rabowallet

Rabo Wallet works exclusively for the Samsung Galaxy S4 , Samsung Galaxy S6 , Samsung Galaxy S6 edge and Samsung Galaxy Note 3 .
We advise you before you download the app first tutorial to view above.

The installation of mobile debit faster when you are connected to a good WiFi connection or 3G / 4G network from your telecom provider.

Description of the app
With Rabo Wallet allows you as a customer of Rabobank use your cell phone as a wallet. Instead of pins with a debit card, hold your phone against the payment terminal at the checkout. Rabo Wallet has some useful extras, such as:
- Balance Checker
- Parking with your cell phone
- Storing loyalty cards
- Receiving and storing away Deals


The Rabobank Wallet works on:
- The Dutch version of the Samsung Galaxy S4 and Samsung Galaxy Note 3 with at least Android version 5.0 (Lollipop)
- Dutch versions of the Samsung Galaxy S6 and Samsung Galaxy S6 Edge with at least Android version 5.1.1

Foreign appliances and rooted smartphones are not suitable for the Rabo Wallet. In the future, the app is also available for other smartphones. Find out your model number and your Android version in Settings, go to more, go to Device Info. Make sure you have the latest software updates from Android on your phone.


Who?
Rabo Wallet for Rabobank clients from 16 years:
- An individual payment package Rabobank and Rabo Youth Account
- A Rabo Wereldpas
- Access to Rabo Internet Banking


What does the Rabobank Wallet?
You can download the Rabobank Wallet. Pay with Rabo Wallet is also free. You will have:
- The usual cost of your pay packet at Rabobank
- The usual cost to your service provider for mobile internet usage
- Costs for some additional services in the Rabo Wallet as MyOrder Parking


Where you can pay with Rabo Wallet?
You can pay by Rabo Wallet mobile payment terminals in the logo for contactless payment. The amount is directly debited from your account.

Have you lost your phone?
Leave immediately block your mobile debit card if you lose your smartphone. To use the Rabo Wallet subject to the same safety rules as for your regular bank card.

Read more about safe banking Rabobank.nl/veiligheid.

Learn more
Read more about the Rabo Wallet on http://www.rabobank.nl/rabowallet

Show More...
Reviews for Rabo Wallet APK