Download Free The Bard's Tale APK Mirror

Download The Bard's Tale 1.6.8 Latest Version APK Mirror File
App Name : The Bard's Tale
Package Name : com.inxile.BardTale
Category : Role Playing
Last Version : 1.6.8
Update time : 2016-01-07
APK File Size : 29M
Installs : 100.000 – 500.000 On Google Play
Requires Android : 2.3 and up
Content Rating : PEGI 12
Rate : 4.6/5 (59928)
APKModMirror provide The Bard's Tale 1.6.8 APK file for 2.3 and up or Blackberry (BB10 OS) or Kindle Fire. The Bard's Tale is a free Role Playing Apps Games. It's newest and latest version of The Bard's Tale (com.inxile.BardTale). It's easy to download and install to your mobile phone (android phone or blackberry phone). Read detail below and go to download page, .
Please be aware that APKModMirror only share the original and free apk installer for The Bard's Tale 1.6.8 WITHOUT ANY cheat, crack, unlimited gold, gems, patch or any other modifications.

The Bard's Tale Video Trailer or Demo


The description of The Bard's Tale

★★★★★ “The Bard’s Tale is easily the funniest game I’ve ever played” – IGN ★★★★★
★★★★★ Google Play Editor's Choice ★★★★★
★★★★★ Best of 2012 - Games ★★★★★

They said it couldn’t be done… a full-scale massive 3D epic role-playing game on Android! See why it’s the BIGGEST Android game ever made!

NOTE: Additional assets downloaded after install require at least 1.7GB of free space.

RECOMMENDED DEVICE SPECIFICATION: 1GHz or higher CPU; Adreno 205, Tegra 2, SGX 540 or Mali 400 or higher GPU.

“The Bard’s Tale is easily the funniest game I’ve ever played, and I’ve played all the funny games out there.” – IGN

You are the Bard, a selfish rogue weary of pointless sub-quests and rat-infested cellars. Through magical song you summon characters to join you in battle, heal your party, and take damage on your behalf. Ready your weapon as you embark on a quest for coin and cleavage!

“Ready your weapon and bladder as you embark on this ridiculously addicting quest and the funniest adventure of the year, The Bard’s Tale” – Game Chronicles

Play The Bard’s Tale today on your favorite compatible Android device*. Prepare to immerse yourself in over 20-30 hours of adventure, featuring:

• 50 enemy types (not counting bosses!)
• A vast world to explore with towns, wild forests, rivers, castles, towers, secret dungeons, snowy mountains, caverns, haunted tombs and more
• A full cast of bizarre NPC’s
• Over a dozen special boss enemies to defeat
• 16 magical characters to discover and then summon at will to aid you
• Over 150 unique items of weaponry, armor, instruments, tokens, artifacts and loot!
• More Song & Dance numbers than any other game, including a zombie dance-off!
• Over 14 hours of outstanding voice-acting from top Hollywood talent, including Cary Elwes (The Princess Bride) as the Bard, and the inimitable Tony Jay as the Narrator

But wait! That’s not all! Enjoy these great new additions in the Android version:

New Features:
• Autosave—option to save automatically when you near a save-book in game.
• Time-Savers—optional in-app purchases are available to pump up your Bard and save you time! (Note: All such items are attainable through normal game-play, with time and persistence, just as in the original console release.)
• Includes the original classic The Bard’s Tale trilogy!
+ The Bard's Tale 1: Tales of the Unknown
+ The Bard's Tale 2: The Destiny Knight, and
+ The Bard's Tale 3: Thief of Fate

“This game is satire in its sharpest form” – Cheat Code Central

Play The Bard’s Tale today!

Support:
We hear you, and we are committed to improving The Bard’s Tale for Android. Please send support questions/comments through The Bard’s Tale Support link below. You are also welcome to join the discussion and get the latest news on our Facebook product page “The Bard’s Tale”.

IT IS HUGE!
Please note: Asset installation requires at least 1.7GB of free space on your device. Thank you for your patience with the download time.

Android adaptation by Square One Games.

* Compatible with Android 2.3 and higher. XPeria Play Optimized.

Native Gamepad Support:
o Wii Classic Controller (native or with free WiimoteController App)
o Xbox 360 & Logitech F310/510/710 in X mode.
o PS3 SixAxis and Dualshock (native or with SixAxis Controller App). If using Sixaxis Controller app, use default key mappings set “Enable Gamepad” option to be “ON”.
o NYKO PLAYPAD & PLAYPAD PRO
o MOGA Controller (with MOGA app or ObsidianX IME)
o MOGA PRO (HID and Pivot App)
o GameStop Red Samurai
o Green Throttle (requires GT Arena app)
o NVIDIA Project Shield

SixAxis, WiiController & MOGA IMEs must be disabled to play original Bard’s Tale trilogy.

Supported languages: English, French, Italian, German, Spanish, Russia, Korean, Polish

★ ★ ★ ★ ★ "The Bard este ușor de cel mai amuzant joc l-am jucat vreodata" - IGN ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ Google Play Alegerea editorului ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ cel mai bun al anului 2012 - Jocuri ★ ★ ★ ★ ★

Ei au spus că nu se poate face ... o scară largă masiv joc 3D de rol epic pe Android! Vezi de ce este cel mai mare joc Android făcut vreodată!

NOTĂ: active suplimentare descărcate după instalarea necesită cel puțin 1.7GB de spațiu liber.

RECOMANDATE SPECIFICAȚII APARAT: 1GHz sau CPU mai mare; Adreno 205, Tegra 2, SGX 540 sau Mali 400 GPU sau mai mare.

"Povestea lui Bard este ușor de cel mai amuzant joc l-am jucat vreodată, și am jucat toate jocurile amuzante acolo." - IGN

Tu ești Bard, un obosit necinstiți egoist de inutile sub-quest-uri și beciuri pline de șobolani. Prin cântec magic te cheme caractere pentru a vi se alăture în luptă, vindeca petrecerea ta, și să ia daune în numele dumneavoastră. Gata arma ta în timp ce se lanseze într-o căutare de monedă și decolteu!

"Pregătește-ți arma și vezicii urinare pe măsură ce se lanseze în această căutare ridicol captivant și mai amuzant aventura a anului, Povestea lui Bard" - joc Cronici

Joaca The Bard astăzi pe dispozitivul dvs. preferat compatibil Android *. Pregătiți-vă să vă cufunda în mai mult de 20-30 oră din aventura, oferind:

• 50 tipuri de inamici (nu de numărare sefi!)
• O lume mare de a explora cu orașe, păduri sălbatice, râuri, castele, turnuri, temnițe secrete, munți înzăpeziți, caverne, mormintele bântuit și mai mult
• O intreaga distributie de bizar NPC-uri
• Peste o duzină de inamici seful special pentru a învinge
• 16 caractere magice pentru a descoperi și apoi convoca la vointa de a te ajuta
• Peste 150 de elemente unice de arme, armuri, instrumente, jetoane, artefacte și prada!
• Mai multe numere Song & Dance decat orice alt joc, inclusiv un zombie dans-off!
• Peste 14 de ore de restante din top talent Hollywood, inclusiv Cary Elwes (The Princess Bride) ca Bard, și inimitabil Tony Jay ca narator-voice acting

Dar stai! Asta nu e tot! Bucurați-vă de aceste mari noi adăugiri în versiunea Android:

Caracteristici noi:
• Salvare automată, opțiunea de a salva în mod automat atunci când aproape un save-carte în joc.
• Timp-Savers-opțional în-app achiziții sunt disponibile pentru a pompa Bard dumneavoastră și vă va salva timp! (Nota: Toate aceste elemente sunt realizabile prin normale de joc-play, cu timp și persistența, la fel ca și în versiunea originală consolă.)
• Include Tale trilogia originală clasic lui Bard!
   + lui Bard Tale 1: Tales of Necunoscut
   + Lui Bard Tale 2: Destiny Knight, și
   + Lui Bard Tale 3: Thief of Fate

"Acest joc este satiră în forma sa cea mai clară" - Cod Cheat Central

Joaca The Bard astazi!

Suport:
Te auzim, și ne-am angajat la imbunatatirea Tale Bard pentru Android. Vă rugăm să trimiteți întrebări de suport / comentarii prin intermediul link-ul lui Bard Tale de sprijin de mai jos. Sunteți, de asemenea binevenit să se alăture discuției și obține cele mai recente știri despre produs pagina de Facebook "Povestea lui Bard".

IT este imens!
Vă rugăm să rețineți: instalare Asset necesită cel puțin 1.7GB de spațiu liber pe dispozitivul dumneavoastră. Vă mulțumim pentru răbdare cu timpul de descărcare.

Adaptare Android de un pătrat Games.

* Compatibil cu Android 2.3 și mai mare. Xperia Joaca Optimizat.

Nativ Suport Gamepad:
   o Wii Classic Controller de (nativ sau cu gratuit App WiimoteController)
   o Xbox 360 și Logitech F310/510/710 în modul X.
   o PS3 SIXAXIS și DualShock (nativ sau cu SIXAXIS controler App). Dacă utilizați app SIXAXIS Controller, mapările cheie de utilizare implicite stabilite "Enable Gamepad" opțiunea de a fi "ON".
   o NYKO PLAYPAD & PLAYPAD PRO
   o MOGA Controler (cu MOGA app sau ObsidianX IME)
   o MOGA PRO (HID și Pivot App)
   o GameStop Red Samurai
   o Green Throttle (necesită GT Arena app)
   o NVIDIA Project Shield

SIXAXIS, WiiController & MOGA IMES trebuie să fie dezactivate pentru a juca Tale trilogia originală a lui Bard.

Limbi suportate: engleză,, italiană, germană, spaniolă, Rusia, coreeană, poloneză franceză

Show More...
Reviews for The Bard's Tale APK