Download Free KPN iTV Online APK Mirror

Download KPN iTV Online 4.5.0 (43) Latest Version APK Mirror File
App Name : KPN iTV Online
Package Name : com.kpn.epg
Category : Media And Video
Developer : KPN
Last Version : 4.5.0 (43)
Update time : 2016-08-05
APK File Size : 42M
Installs : 1,000,000 - 5,000,000 On Google Play
Requires Android : Android 3.1+
Content Rating : Teen
Rate : 3.4/5 (14903)

What’s New
Toegevoegd in deze versie is de mogelijkheid om content van KPN Presenteert te bekijken. Voor ITV klanten zijn de KPN Presenteert programma’s direct beschikbaar. Bent u geen ITV klant, dan kunt u inloggen met een KPN ID en daarmee de programma’s van KPN Presenteert bekijken.

The description of KPN iTV Online

Let op! Deze iTV Online app is niet geschikt voor alle Android toestellen, kijk op www.kpn.com/itvonline of je toestel wordt ondersteund. Om Live TV en Programma Gemist te kunnen kijken heb je naast een goedgekeurd toestel minimaal Android versie 3.1 nodig.

Met de gratis iTV Online app van KPN kun je als klant van Interactieve TV van KPN thuis, en onderweg overal in Nederland via elk netwerk, WiFi of Mobiel, genieten van Interactieve TV van KPN.

Voordelen KPN Interactieve TV Online:
• Overal de populairste tv-zenders live kijken.
• Thuis en onderweg toegang tot de programmagids.
• Vanuit de programmagids gelijk je favoriete programma bekijken.
• Thuis en onderweg eenvoudig door de Videotheek Thuis bladeren.
• Aanbevelingen voor films uit de Videotheek.
• Opnames plannen vanuit de programmagids*
• Opnames beheren vanaf je Tablet of SmartPhone*
• Opnames terugkijken wanneer je wil, ook buitenshuis of onderweg (alleen voor de geselecteerde zenders aanwezig op iTV Online)*
* Alleen in combinatie met het opnemen pakket

Waar werkt het?
Op elk netwerk in Nederland. Zowel WiFi als mobiel 3G/4G. Dit geldt ook voor bladeren door de Videotheek Thuis, de programmagids en het beheren van je opnames**.
* Pas op: live tv-kijken en/of opnames via een 3G/4G verbinding maakt gebruik van uw databundel en kost geld!
** Om opnames te kunnen plannen buiten je eigen WiFi netwerk moet je inloggen met je abonnementsnummer en pincode.

Wat kost het?
KPN iTV Online is gratis te downloaden.
Binnen de iTV Online app worden generieke aanbevelingen gedaan in Videotheek thuis om u beter op weg te helpen binnen het brede aanbod van films.

Gebruiksvoorwaarden iTV Online
Deze App is een Aanvullende Dienst in de zin van de tussen u en KPN toepasselijke Algemene Voorwaarden voor Elektronische Communicatiediensten.
KPN behoudt zich het recht voor om de dienst te blokkeren bij een excessief aantal gebruikte apparaten met iTV Online. KPN houdt in dit kader bij op hoeveel apparaten met uw iTV abonnement wordt ingelogd op iTV Online.

Pay attention! This iTV Online app is not suitable for all Android devices look is supported on www.kpn.com/itvonline or your device. To Live TV and Program Missed be able to look you need at least Android version 3.1 besides an approved device.

With the free app KPN iTV Online you as a customer of KPN Interactive TV at home and on the go anywhere in the Netherlands over any network, WiFi and Mobile enjoy Interactive TV from KPN.

Benefits KPN Interactive TV Online:
• Throughout the most popular TV channels to watch live.
• At home and access the program guide.
• From the program guide similar watch your favorite program.
• At home and simply by the Home Video Library leaves.
• Recommendations for films from the Video Library.
• Schedule Recording from the program guide *
• Manage Recordings from your Tablet or Smartphone *
• Recordings look back whenever you want, even outdoors or on the road (only for the selected channels present on iTV Online) *
* Only in combination with the recording package

Where does it work?
On each network in the Netherlands. Both Wi-Fi and mobile 3G / 4G. This also applies to scroll through the Video Library Home, the program guide and manage your recordings **.
* Caution: Live TV viewing and / or recording over a 3G / 4G connection uses your data plan and costs money!
** In order to plan out your own WiFi network, you need to log recording with your subscription number and PIN.

What does it cost?
KPN iTV Online is free to download.
Within the iTV app Online generic recommendations are made in Video library at home to help you better off within the wide range of films.

Terms of Use iTV Online
This App is a Supplementary Service within the meaning of the between you and KPN applicable Terms and Conditions for Electronic Communication Services.
KPN reserves the right to block the service of an excessive number of devices used with iTV Online. KPN is in this context to how many devices with your subscription is logged on iTV iTV Online.

Show More...
KPN iTV Online APK Version History
 • KPN iTV Online 4.5.0 (43) APK (Latest Version)
  Version : 4.5.0 (Code: 43)
  Date: 2016-08-05
  Requires Android: Android 3.1+
  File Size : 42 MB (APK file)
  File APK Md5: 27a6e46eda5f4a1764ed019a0cc384ef
  File APK Sha1: fb079f853065302881a4d04d26eb11a81da32a0c
  Signature: f5c546ba1fd58edf7a793815ec3267854a967931
  What's new :
  Toegevoegd in deze versie is de mogelijkheid om content van KPN Presenteert te bekijken. Voor ITV klanten zijn de KPN Presenteert programma’s direct beschikbaar. Bent u geen ITV klant, dan kunt u inloggen met een KPN ID en daarmee de programma’s van KPN Presenteert bekijken.
  
 • KPN iTV Online 4.3.0 (40) APK
  Version : 4.3.0 (Code: 40)
  Date: 2015-12-07
  Requires Android: Android 3.1 and up
  File Size : 42 MB (APK file)
  File APK Md5: 48f5b8d92b84facd8b683c0f2baed809
  File APK Sha1: 873e9e0dbe5eec3f21a866e4268cd7873531dbf7
  Signature: f5c546ba1fd58edf7a793815ec3267854a967931
  What's new :
  •  Bugfixes
  
Reviews for KPN iTV Online APK