Download Free Interview Question and Answers APK Mirror

Download Interview Question and Answers 4.0.0 (12) Latest Version APK Mirror File
App Name : Interview Question and Answers
Category : Business
Developer : Jyot Patel
Last Version : 4.0.0 (12)
Update time : 2016-01-13
APK File Size : 4,8M
Installs : 100.000 – 500.000 On Google Play
Requires Android : Android 4.0+
Content Rating : PEGI 3
Rate : 4.5/5 (3866)

What’s New
4.0.0 & 3.0.x + FREE Resume Samples & Review + Aptitude Preparation + GD Tips & Topics + Aptitude Test Sample Papers + Interview Tips & Job Search (Currently only India) + Additional Interview Questions Resources + Improved User Experience & Bug Fixes 2.2.0 + FREE Resume Review & Share Functionality 2.1.0 & 2.1.1 + Unix, Android & Software Testing Question Answers + Minor Improvements 2.0.0 + Finance, Marketing, Electronics, DBMS, PHP, JAVA, .NET, C/C++, Networking, Data Structure

The description of Interview Question and Answers

Looking for Job Interview Questions with Answers App ? You're at the right place.

Placecom - "Interview Guide" provides you a wide range of Interview questions (with smart answers) that an organization demands from candidates.

★★★ Features ★★★

★ 40 Most Important Interview Questions covered for each Subject Areas ( Total 500+ Questions )
★ 14 Different Subjects covered
- General (HR)
- Java
- .NET
- PHP
- DBMS
- Data Structure
- Finance
- Marketing
- Electronics
- C/C++
- Networking
- Software Testing
- Android
- Unix
★ Useful for Freshers & Experienced Professionals
★ GD Tips & Topics
★ Free Resume Sample & Review
★ Best Interview Guide & Aptitude Preparation
★ Logical Reasoning, Verbal, Maths, Puzzles covered with a sample paper, easily downloadable.
★ Easy to use GUI and Navigation Controls
★ Simply Fast and Requires NO Internet Connection
★ Best for preparing your resume before Interview
★ Helps you rehearse/practice own answers & compare them
★ Answers important interview tips like
- What to do when you don't know the Answer ?
- What to wear on the day of Interview ?
★ Strong Services & We do really work on your feedback..!!

The app is an attempt to distribute the well-appraised Placecom Books, that will instill you with the confidence that you need to endure most difficult interviews. These most asked Job Interview Questions and Answers are the result of 2 years of research in recruitment field. App also includes Job Interview Tips on designing a resume and wearing clothes on the day of Interview. This Best "INTERVIEW GUIDE" is unique in that it helps you master the most commonly asked Technical Interview Questions and HR Interview Questions, instilling you with the confidence that you need to endure the most difficult of job interviews.

It's a FREE Interview App and will remain FREE forever. Use this "INTERVIEW GUIDE" as much as possible to excel at your Job Interviews.

We look forward to your review & suggestions. We're open for feedback from almost every social media & email.

★ Google : www.goo.gl/qpUER3
★ Facebook : www.facebook.com/placecomapp
★ Twitter : www.twitter.com/placecomapp
★ LinkedIn : www.linkedin.com/placecomapp

Related Topics : Interview Guide, Job Interview Tips, Online Job Interview Questions, Job Interview Questions, Interview Question, Job Interview Questions and answers, Tough Interview Questions and Answers, Job Interview Tips, Interview Preparation, Interview Questions and Answer, Interview Questions and Answers, Interview Aptitude Test, Interview Book, Interview App, Interview Bit, Interview Conversation, Interview Cracker, Crack Interview, Group Discussion Topics in Interview, Interview Fresher, Interview Free, Interview Guru, Interview Indeed, IAS interview question and answer, Interview Puzzle and Logic Questions, puzzle for interview, interview simulator, interview skills, interview skills app, Interview TCS, Interview Training, Walk in interview, Interview Preparation about yourself, Ace your Interview, Interview Skills you need to win the Job, Group Discussion, GD Topics, Current GD Topics, Interview Management, HR Interview, Tell me something about yourself, Tell me about yourself interview, interview answers, Good Interview Questions, Typical Interview Questions, Interview Questions for Freshers, HR interview Tips, Resume Builder

We hope this simple HR Interview Preparation Guide & FREE Resume Preparation helps you strengthen your Interview Preparation.

Privind pentru locuri de muncă interviu întrebări cu răspunsuri App? Ești la locul potrivit.

Placecom - "Interviu Ghidul" vă oferă o gamă largă de întrebări Interviu (cu răspunsuri inteligente), care o organizație cere de la candidați.

★★★ ★★★ Caracteristici

★ 40 de întrebări mai importante Interviu acoperite pentru fiecare disciplină zonele (Total 500+ întrebări)
★ 14 subiecte diferite acoperit
   - General (HR)
   - Java
   - .NET
   - PHP
   - Baze de date
   - Structura de date
   - Finanțe
   - Marketing
   - Electronice
   - C / C ++
   - Networking
   - Testare Software
   - Android
   - Unix
★ utile pentru Odorizatoare si Profesioniști cu experiență
★ GD Tips & Subiecte
★ CV Free Sample & Review
★ Cel mai bun Interviu Ghidul & Aptitude Prepararea
★ raționament logic, verbal, matematică, puzzle-uri acoperite cu o hârtie de probă, ușor descărcate.
★ Ușor de utilizat GUI și de navigație de control
★ Pur și simplu rapid și nu necesită conexiune la Internet
★ Cel mai bun pentru pregătirea CV-ul înainte de Interviu
★ Vă ajută să repetăm ​​/ practica răspunsuri proprii si le compara
★ Răspunsuri sfaturi importante, cum ar fi interviu
  - Ce să faci când nu știi răspunsul?
  - Ce să poarte în ziua de interviu?
★ Servicii puternice si ne funcționează într-adevăr pe feedback-ul dvs. .. !!

Aplicația este o încercare de a distribui bine evaluate-carti Placecom, care vă va insufla cu încrederea de care aveți nevoie pentru a indura mai dificile interviuri. Aceste locuri de muncă Întrebări și răspunsuri Interviu cele mai cerute sunt rezultatul a 2 ani de cercetare în domeniul recrutării. App include, de asemenea interviu de angajare Sfaturi privind proiectarea un CV și purtarea de haine în ziua interviului. Best "ghid de interviu" este unic prin faptul ca te ajuta sa stăpânească cele mai frecvente întrebări interviu tehnice și resurse umane Interviu întrebări, insuflarea cu încrederea de care aveți nevoie pentru a indura cele mai dificile interviuri.

Este un interviu App gratuit și va rămâne gratuit pentru totdeauna. Utilizați această "ghid de interviu" cât mai mult posibil pentru a excela la dvs. interviuri.

Așteptăm cu nerăbdare să comentariul tau si sugestii. Suntem deschis pentru feedback-ul de la aproape orice social media & e-mail.

★ Google: www.goo.gl/qpUER3
★ Facebook: www.facebook.com/placecomapp
★ Twitter: www.twitter.com/placecomapp
★ LinkedIn: www.linkedin.com/placecomapp

Subiecte înrudite: ghid de interviu, interviu de angajare Sfaturi, Online întrebări de interviu de locuri de muncă, interviu de angajare Întrebări, Interviu Intrebare, întrebări de interviu de locuri de muncă și răspunsuri, întrebări dificile de interviu și răspunsuri, interviu de angajare Sfaturi, Interviu pregătire, întrebări de interviu și de a răspunde, întrebări și răspunsuri Interviu , Interviu test de aptitudini, interviu Book, Interviu App, Interviu Bit, Interviu Conversație, interviu Cracker, Crack Interviu, grup de discuții Subiecte într-un interviu, interviu proaspata, mai Interviu gratuit, interviu Guru, Interviu Într-adevăr, IAS întrebare interviu și răspunsuri, Interviu Puzzle și Întrebări logice, puzzle pentru interviu, simulator interviu, abilități de interviu, app aptitudini interviu, Interviu TCS, Interviu Training, Walk într-un interviu, interviu de preparare despre tine, Ace interviu, Abilitati Interviu aveți nevoie pentru a câștiga, grupul de discuții, GD Subiecte Job , Subiecte GD curente, Managementul Interviu, HR Interviu, Spune-mi ceva despre tine, spune-mi despre tine interviu, răspunsuri interviu, bune Interviu Întrebări, tipice intrebari de interviu, întrebări de interviu pentru Odorizatoare, HR interviu Sfaturi, CV Builder

Sperăm că acest lucru simplu interviu HR ghid de pregătire & Rezumat GRATUIT Prepararea vă ajută să vă întărească interviu de pregătire.

Show More...
Interview Question and Answers APK Version History
 • Interview Question and Answers 4.0.0 (12) APK (Latest Version)
  Version : 4.0.0 (Code: 12)
  Date: 1970-01-01
  Requires Android: Android 4.0+
  File Size : 5 MB (APK file)
  File APK Md5: ac169e6eec64cbf8538af57c8dec2989
  File APK Sha1: 227e8d777a83b75ae51adfe4eca0af0698e59953
  Signature: dab7413614f756ea0fc273c2014c9b287c4d32e6
  What's new :
  4.0.0 & 3.0.x
  + FREE Resume Samples & Review
  + Aptitude Preparation
  + GD Tips & Topics
  + Aptitude Test Sample Papers
  + Interview Tips & Job Search (Currently only India)
  + Additional Interview Questions Resources
  + Improved User Experience & Bug Fixes
  2.2.0
  + FREE Resume Review & Share Functionality
  2.1.0 & 2.1.1
  + Unix, Android & Software Testing Question Answers + Minor Improvements
  2.0.0
  + Finance, Marketing, Electronics, DBMS, PHP, JAVA, .NET, C/C++, Networking, Data Structure
  
Reviews for Interview Question and Answers APK