Download Free Výučbové hry pre deti APK Mirror

Download Výučbové hry pre deti 2.08 (8) Latest Version APK Mirror File
App Name : Výučbové hry pre deti
Category : Educational
Developer : PMQ SOFTWARE
Last Version : 2.08 (8)
Update time : 2016-03-23
APK File Size : 15M
Installs : 50,000 - 100,000 On Google Play
Requires Android : Android 2.2+
Content Rating : Everyone
Rate : 4.1/5 (446)

What’s New
Nová hra rozprávaj a ďalšie drobné úpravy v kategóriách.

The description of Výučbové hry pre deti

Výučbové hry pre deti (3-7 rokov).
Ucelená sada výučbových kartiček ponúka deťom veľa hodín zábavy a súčasne aj výučby. Výrazy a pojmy boli dôkladne vybrané pod dohľadom učiteľov základných škôl. Obrázky sú krásné fotografie a celou hrou deti sprevádza príjemný ženský hlas.

Prvých šesť lekcií je zdarma, plná verzia je za poplatok 3,49€.
http://www.pmq-software.com/sw/sk/vyucbove-hry/

Sady kartiček

1) Farby
2) Divé zvieratá
3) Hudba, hudobné nástroje
4) Domáce zvieratá
5) Ovocie
6) Lesné zvieratá
7) Čísla od 0 do 10
8) Činnosti
9) Šport/Hry a športovci
10) Škola
11) Čísla 11-20
12) Čísla 10, 100, 1000
13) Zelenina
14) Povolania
15) Dopravné prostriedky
16) Nemocnica
17) Obuv
18) Náradie a záhradnícke pomôcky
19) Ľudia a kroje
20) Lyžovanie
21) Ovocie 2
22) Zelenina 2
23) Kvety
24) Zvieratá v SR
25) Rastliny (lúčné kvety)
26) Dreviny (kvety)
27) Dreviny (listy)
28) Autá
29) More

Naše ďalšie výučbové hry:
http://www.pmq-software.com/sw/sk/category/android/

Keywords:
deti, hry pre deti, pexeso

Teaching games for children (3-7 years).
A comprehensive set of teaching cards offers children many hours of fun and at the same time teaching. The terms and definitions were carefully selected under the supervision of primary school teachers. The pictures are beautiful pictures and the whole game is accompanied by a pleasant young woman's voice.

The first six lessons is a free, full version for a fee € 3.49.
http://www.pmq-software.com/sw/sk/vyucbove-hry/

Set of cards

1) Colors
2) Wild animals
3) Music, Musical Instruments
4) Pets
5) Fruit
6) Forest Animals
7) The numbers from 0 to 10
8) Activities
9) Sports / Games athletes
10) School
11) Numbers 11-20
12) No. 10, 100, 1000
13) Vegetables
14) Occupations
15) Vehicles
16) Hospital
17) Footwear
18) Tools and gardening toys
19) People and costumes
20) Skiing
21) Fruit 2
22) Vegetables 2
23) Flowers
24) Animals in Slovakia
25) Plants (wildflowers)
26) Woody plants (flowers)
27) trees (leaves)
28) Cars
29) More

Our other instructional games:
http://www.pmq-software.com/sw/sk/category/android/

Keywords:
children, games for kids, memory game

Show More...
Výučbové hry pre deti APK Version History
 • Výučbové hry pre deti 2.08 (8) APK (Latest Version)
  Version : 2.08 (Code: 8)
  Date: 2013-04-27
  Requires Android: Android 2.2 and up
  File Size : 15 MB (APK file)
  File APK Md5: 945b9311700005a25a6cbd7c812c63d3
  File APK Sha1: f883d09810187c03e289c5bb46cd408e22f4f902
  Signature: 548f77a3f038b9971f113c42d14ec473274b1293
  What's new :
  Nová hra rozprávaj a ďalšie drobné úpravy v kategóriách.
  
Reviews for Výučbové hry pre deti APK