Download Free Cờ tỷ phú Việt Nam - Co ty phu APK Mirror

Download Cờ tỷ phú Việt Nam - Co ty phu 3.0 (46) Latest Version APK Mirror File
App Name : Cờ tỷ phú Việt Nam - Co ty phu
Package Name : com.qastudios.cotyphu
Category : Board
Developer : QA Studios
Last Version : 3.0 (46)
Update time : 2015-12-28
APK File Size : 15M
Installs : 100,000 - 500,000 On Google Play
Requires Android : Android 2.3 and up
Content Rating : Everyone
Rate : 4.1/5 (4763)

What’s New
v3.0 + Thay đổi cách lưu game. + Giới thiệu game trên iOS. + Thay đổi icon. v2.9.4 + Fix lỗi. v2.9.3 + Fix lỗi. v2.9.2 + Fix một số lỗi hiển thị. v.2.9.1 + Fix lỗi hiển thị ở các màn hình nhập tên.

The description of Cờ tỷ phú Việt Nam - Co ty phu

NỘI DUNG:
------------------
Người chơi sẽ tung xúc sắc để di chuyển vòng quanh bàn cờ. Có nhiều loại ô khác nhau trên bàn cờ như ô nhà đất, xuất phát, khí vận, cơ hội, vào tù, sân bay,... Người chơi sẽ mua nhà đất và xây nhà trên những ô mà mình sở hữu. Trên đường đi người chơi có thể bị mất tiền cho người chơi khác khi đi vào ô của đối thủ, hoặc gặp phải rủi ro như vào ô khí vận. Người chơi thắng cuộc khi các đối thủ đã bị phá sản và trở thành tỷ phú.

TÍNH NĂNG:
------------------
+ Chơi nhiều người trên cùng một máy hoặc chơi với AI.
+ Chọn lựa nhiều nhân vật.
+ Lưu lại bảng xếp hạng top tỷ phú.

CREDIT:
------------------
+ Game sử dụng thư viện LibGDX, Universal Tween Engine.
+ Game có sử dụng ảnh và ý tưởng từ freepik.com, imgkid.com, dreamstime.com.
+ Game có sử dụng âm thanh từ freesound.org, Worm Armageddon.

FAN PAGE:
------------------
+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps
+ Twitter: https://twitter.com/qastudios

CONTENT:
------------------
Players roll dice to move around the board. There are many different types of cells on the board as housing plots, stem, gas transportation, opportunity, in prisons, airports, ... Players will buy land and build houses on the plots they own. Along the way players can lose money for another player to come into the opponent's box, or at risk as gas transport box. The player wins when the opponent was bankrupt and become a billionaire.

FUNCTION:
------------------
+ Play many people on the same machine or play with AI.
+ Select multiple characters.
+ Stay top billionaires ranking.

CREDIT:
------------------
+ The game uses the library LibGDX, Universal Tween Engine.
+ Game that uses images and ideas from freepik.com, imgkid.com, dreamstime.com.
+ Game that uses sound from freesound.org, Worms Armageddon.

FAN PAGE:
------------------
+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps
+ Twitter: https://twitter.com/qastudios

Show More...
Cờ tỷ phú Việt Nam - Co ty phu APK Version History
 • Cờ tỷ phú Việt Nam - Co ty phu 3.0 (46) APK (Latest Version)
  Version : 3.0 (Code: 46)
  Date: 2015-11-19
  Requires Android: Android 2.3 and up
  File Size : 15 MB (APK file)
  File APK Md5: 2ee8240e9c752aab5646a614a4f4cd56
  File APK Sha1: bf46309cd25ec4f7a160ba234f9b375ef5172dab
  Signature: dcd420541c67fe2f216d6b9a04a26761bccded20
  What's new :
  v3.0
  + Thay đổi cách lưu game.
  + Giới thiệu game trên iOS.
  + Thay đổi icon.
  v2.9.4
  + Fix lỗi.
  v2.9.3
  + Fix lỗi.
  v2.9.2
  + Fix một số lỗi hiển thị.
  v.2.9.1
  + Fix lỗi hiển thị ở các màn hình nhập tên.
  
Reviews for Cờ tỷ phú Việt Nam - Co ty phu APK