Download Free Spectaculator, ZX Emulator APK Mirror

Download Spectaculator, ZX Emulator 2.1.1 (3388) Latest Version APK Mirror File
App Name : Spectaculator, ZX Emulator
Category : Arcade
Developer : Spectaculator.com
Last Version : 2.1.1 (3388)
Update time : 2016-01-07
APK File Size : 24M
Installs : 10.000 – 50.000 On Google Play
Requires Android : Android 4.0+
Content Rating : PEGI 3
Rate : 4.1/5 (668)

What’s New
• 2.1.1: Doomdark's Revenge working again. • Added 30 new licensed games including Back To Skool, Doomdark's Revenge, Everyone's a Wally, Flunky, Pheenix, Rex, Skool Daze, Wheelie, Magic Knight Anthology (4 games. Features Knight Tyme) • Playback of replays (.RZX) files • Change location of folder for user-added games • Adjust on-screen joystick sensitivity • Improved support for physical controls and gamepads • Upgraded Dropbox client libraries • Many stability improvements and bug fixes

The description of Spectaculator, ZX Emulator

In April 1982, Sir Clive Sinclair launched what was to become one of the most popular home computers ever made - the Sinclair ZX Spectrum.

Spectaculator is a Sinclair ZX Spectrum emulator that takes you back to the 1980s - to the golden era of 8-bit gaming!

Includes the officially licensed 'Stephen Crow Anthology':
©1983-2013 Stephen Crow. All rights reserved.
- Factory Breakout
- Firelord
- Laser Snaker
- Starquake
- Wizard's Lair
... all specially adapted for Android.

FEATURES:
• Desktop quality ZX Spectrum emulation - games and other programs run just like on a real ZX Spectrum
• Play in portrait or landscape orientations
• Save your game progress (four saved game slots + a single cloud save slot per game).
• Cloud saves (via Dropbox). Gives the possibility of saving on one device (e.g. phone) and continue playing on another device (e.g. tablet or PC)
• Enter pokes (cheats) for infinite lives, shields etc.
• Lookup game hints, tips and maps
• Play in black and white with TV screen simulation for the ultimate 1980s experience!
• Type on a virtual ZX Spectrum keyboard
• Use external Bluetooth or USB keyboards
• Choose authentic cassette loading or fast play
• Program in Sinclair BASIC
• Play using an external arcade controller (Bluetooth or USB gamepads such as an Xbox 360 controller, iControlPad, Moga Pocket, Moga Pro, Gametel and iCade)
• Use gestures (pans, taps and swipes) to control games
• Localised into Spanish
• In-app shop with licensed games from the original authors and publishers

ADDITIONAL FEATURES IN THE FULL VERSION:

Add your own games!
- Upload and play .TAP/.TZX cassette files, .DSK disk files and .SZX/.Z80/.SNA snapshots
- Add inlay artwork for your own games

Get an additional 19 officially licensed ZX Spectrum games to play (included in the upgrade):
- 3D Starstrike by Realtime Games Software
- Auf Wiedersehen Monty by Gremlin Graphics
- Avenger by Gremlin Graphics
- Bounder by Gremlin Graphics
- Cyclone by Vortex Software
- Dynamite Dan by Rod Bowkett/Mirrorsoft
- Highway Encounter by Vortex Software
- Jack The Nipper by Gremlin Graphics
- Krackout by Gremlin Graphics
- Jekyll & Hyde by Zenobi Software
- Metabolis by Gremlin Graphics
- Monty On The Run by Gremlin Graphics
- On The Run by Design Design
- Revolution by Vortex Software
- Tau Ceti by Pete Cooke/CRL
- The Way Of The Tiger by Gremlin Graphics
- Albatrossity by Jonathan Cauldwell
- Battery's Not Precluded by Jonathan Cauldwell
- The Fantastic Mister Fruity by Jonathan Cauldwell

... with more available from the in-app shop.

ADDITIONAL GAME PACKS:
The following officially licensed game packs are available from the in-app shop:

Design Design Games Pack
- 5 Games. Includes Halls of the Things, Dark Star
- All proceeds go to the Anthony Nolan Organisation

Gremlin Graphics Vol. 1
- 6 games. Includes Wanted! Monty Mole, Skate Crazy

Gremlin Graphics Vol. 2
- 6 games. Includes Jack The Nipper II: In Coconut Capers, North Star

Gremlin Graphics Vol. 3
- 6 games. Includes Switchblade, Super Scramble Simulator +3

Odin Computer Graphics Anthology
- 9 games. Includes Nodes Of Yesod, Robin Of The Wood, Heartland

Realtime Games Pack
- Starstrike II, 3D Tank Duel

Vortex Anthology
- 6 games. Includes Alien Highway, Deflektor, T.L.L. (Tornado Low Level)

Zenobi Adventure Pack Vol. 1
- 6 games. Includes Aura-Scope, The Gods of War, Leopold The Minstrel

Zenobi Adventure Pack Vol. 2
- 6 games. Includes The Khangrin Plans, The Krazy Kartoonist Kaper

Zenobi Adventures Vol. 3
- 5 games. Includes The Apprentice, The Bardic Rite, Jester Quest

The following single games are available from the in-app shop:
- Carrier Command
- Dynamite Dan II
- Frank N. Stein
- Laser Squad (Free!)
- Lords Of Chaos (Free!)
- The Lords Of Midnight

În aprilie 1982, Sir Clive Sinclair a lansat ceea ce avea să devină una dintre cele mai populare computerele de acasă făcute vreodată - Sinclair ZX Spectrum.

Spectaculator este un emulator Sinclair ZX Spectrum care te duce înapoi la anii 1980 - la epoca de aur a 8-biți jocuri de noroc!

Include licențiat în mod oficial "Ștefan Crow Antologia":
© 1983-2013 Stephen Crow. Toate drepturile rezervate.
   - Fabrica de Breakout
   - Firelord
   - Laser Snaker
   - Starquake
   - Lair Wizard
... Toate adaptate special pentru Android.
   
CARACTERISTICI:
• calitate Desktop emulare ZX Spectrum - jocuri și alte programe de a alerga la fel ca pe un adevărat ZX Spectrum
• Redare în portret sau peisaj orientări
• Salvați progresul joc (patru sloturi joc salvat + un singur nor de economisire slot de pe joc).
• Cloud salvează (via Dropbox). Oferă posibilitatea de a salva pe un singur dispozitiv (de exemplu, telefon) și continua să joace pe un alt dispozitiv (de exemplu, tabletă sau PC)
• Introduceți înțepături (ieftin) pentru viața infinită, scuturi etc
• indicii de joc Lookup, sfaturi și hărți
• Redare în alb și negru, cu simulare ecran TV pentru final 1980 experiență!
• Tip de pe o tastatură virtuală ZX Spectrum
• Utilizați Bluetooth extern sau USB tastaturi
• Alegeți autentic încărcare casetă sau redare rapidă
• Program în Sinclair BASIC
• Redare folosind un controler arcade extern (Bluetooth sau gamepad-uri USB, cum ar fi de 360 ​​controler Xbox, iControlPad, Moga buzunar, Moga Pro, Gametel și ICADE)
• Utilizați gesturi (tigăi, robinete si miscari) pentru a controla jocurile
• localizată în spaniolă
• In-app magazin de jocuri licențiate de la autorii originali și editorii

Caracteristici suplimentare în versiunea completă:

Adăugați propriile jocuri!
    - Upload și reda fișiere casete .TAP / .TZX, DSK fișiere pe disc și instantanee .SZX/.Z80/.SNA.
    - Adauga opera de arta încrustații pentru propriile jocuri

Ia-o suplimentare de 19 autorizați în mod oficial jocuri ZX Spectrum a juca (inclus în upgrade-ul):
    - 3D Starstrike de timp real jocuri Software
    - Auf Wiedersehen Monty de Gremlin Graphics
    - Avenger de Gremlin Graphics
    - Bounder de Gremlin Graphics
    - Cyclone de Vortex Software
    - Dynamite Dan de la Rod Bowkett / Mirrorsoft
    - Encounter Highway de Vortex Software
    - Jack spărgător de Gremlin Graphics
    - Krackout de Gremlin Graphics
    - Jekyll & Hyde de Zenobi Software
    - Metabolis de Gremlin Graphics
    - Monty On The Run de Gremlin Graphics
    - On The Run de Proiect Design
    - Revoluția de Vortex Software
    - Tau Ceti de Pete Cooke / CRL
    - Calea de tigru de Gremlin Graphics
    - Albatrossity de Jonathan Cauldwell
    - Bateria nu este exclusă de către Jonathan Cauldwell
    - Fantastic Mister de fructe de Jonathan Cauldwell

... Cu mult mai disponibil de la magazinul in-app.

Compilatii de jocuri SUPLIMENTARE:
Următoarele pachete de jocuri licențiate oficial sunt disponibile de la magazinul in-app:

Design Jocuri Pack
    - 5 Jocuri. Include Sali de lucruri, Dark Star
    - Toate veniturile merg la Organizația Nolan Anthony

Gremlin Graphics Vol.. 1
    - 6 jocuri. Include vrut! Monty Mole, Skate Crazy

Gremlin Graphics Vol.. 2
    - 6 jocuri. Include Jack spărgător II: În nucă de cocos Capers, North Star

Gremlin Graphics Vol.. 3
    - 6 jocuri. Include Switchblade, Super Scramble Simulator 3

Odin Computer Graphics Anthology
    - 9 jocuri. Include nodurile Yesod, Robin a lemnului, Heartland

Timp real Jocuri Pack
    - Starstrike II, 3D Tank Duel

Vortex Anthology
    - 6 jocuri. Include Highway Alien, Deflektor, T.L.L. (Tornado Low Level)

Zenobi Adventure Pack Vol.. 1
    - 6 jocuri. Include Aura-Domeniul de aplicare, Zeii de război, Leopold menestrel

Zenobi Adventure Pack Vol.. 2
    - 6 jocuri. Include Planurile Khangrin, Krazy Kartoonist Kaper

Zenobi Adventures Vol.. 3
   - 5 jocuri. Include The Apprentice, bardic Ritul, Jester Quest

Următoarele jocuri simple sunt disponibile de la magazinul in-app:
    - Navă de comandă
    - Dynamite Dan al II-lea
    - Frank N. Stein
    - Laser Squad (Gratuit!)
    - Lords Of Chaos (Gratuit!)
    - Lorzii de la miezul nopții

Show More...
Spectaculator, ZX Emulator APK Version History
 • Spectaculator, ZX Emulator 2.1.1 (3388) APK (Latest Version)
  Version : 2.1.1 (Code: 3388)
  Date: 1970-01-01
  Requires Android: Android 4.0+
  File Size : 24 MB (APK file)
  File APK Md5: 19285fbe184249afd1efd36df95c5ed0
  File APK Sha1: 07de26efd2f1ac1f02496f279b77dda4e25c3951
  Signature: ba74cd739a18e183e3ea5dca6be4a483fd4de4c7
  What's new :
  • 2.1.1: Doomdark's Revenge working again.
  • Added 30 new licensed games including Back To Skool, Doomdark's Revenge, Everyone's a Wally, Flunky, Pheenix, Rex, Skool Daze, Wheelie, Magic Knight Anthology (4 games. Features Knight Tyme)
  • Playback of replays (.RZX) files
  • Change location of folder for user-added games
  • Adjust on-screen joystick sensitivity
  • Improved support for physical controls and gamepads
  • Upgraded Dropbox client libraries
  • Many stability improvements and bug fixes
  
Reviews for Spectaculator, ZX Emulator APK