Download Free BulsatcomTV APK Mirror

Download BulsatcomTV 0.2.17 (17) Latest Version APK Mirror File
App Name : BulsatcomTV
Category : Entertainment
Developer : Smart X Media Ltd.
Last Version : 0.2.17 (17)
Update time : 2015-12-17
APK File Size : 2.3M
Installs : 100,000 - 500,000 On Google Play
Requires Android : 4.0 and up
Content Rating : Everyone
Rate : 4.0/5 (8385)

What’s New
Bug fixes

The description of BulsatcomTV

Мобилното приложение за гледане на телевизия за телефон и таблет на Булсатком. Регистрирайте се в сайта ни и използвайте профила си, за да ползвате Булсатком ТВ приложение. С нас може да усетите удоволствието да гледате телевизия, независимо от мястото, в което се намирате и без ограничение на устройството, от което искате да гледате. Ние Ви доставяме всички услуги на всички устройства през интернет. От гледането на телевизия Ви дели само една стъпка – да се регистрирате. Гледайте любимите си предавания, филми и сериали и на своя смартфон или таблет, където и да се намирате през интернет. Официалното Булсатком ТВ приложение предоставя възможност да гледате телевизия на всички устройства – телефони, таблети.
Тук може да намерите всички български и чужди телевизии. Гледайте новинарски, филмови, музикални, спортни, детски канали на български и чужди езици. Булсатком ТВ е Вашият незаменим партньор, ако желаете да имате телевизия на всяко устройство 24 часа на ден, 7 дни в седмицата!
Насладете се на качество навсякъде с Вас и интерактивен програмен справочник (EPG).
Без значение e как се свързвате към интернет – Fiber, LAN, Cable, WIFI, 3G, LTE.
Ако желаете пълна функционалност трябва да се регистрирате напълно безплатно и да приемете нашите условия.
Това приложение е достъпно от целия свят (в отделни райони, някои от каналите може да нямат излъчване и/или част от услугите може да са недостъпни).
Mobile application for watching TV on phone and tablet Bulsatkom. Log on to our website and use your account to use Bulsatkom TV application. With us you can feel the pleasure of watching TV, regardless of the place in which you are and without limitation of the device from which you want to watch. We supply all services to all devices over the Internet. By watching TV you just one step away - to register. Watch your favorite shows, movies and series and its smartphone or tablet, wherever you are via the Internet. Official Bulsatkom TV application provides the opportunity to watch TV on all devices - phones, tablets.
Here you can find all Bulgarian and foreign TV stations. Watch news, movie, music, sports, children's channels of Bulgarian and foreign languages. Bulsatkom TV is your indispensable partner if you want to have TV on any device 24 hours a day, 7 days a week!
Enjoy quality with you everywhere and interactive program guide (EPG).
No matter how e connect to the Internet - Fiber, LAN, Cable, WIFI, 3G, LTE.
If you want full functionality has to register for free and accept our terms.
This application is available worldwide (in some areas, some of the channels may not have radiation and / or part of the services may be unavailable).
Show More...
BulsatcomTV APK Version History
 • BulsatcomTV 0.2.17 (17) APK (Latest Version)
  Version : 0.2.17 (Code: 17)
  Date: 2015-07-15
  Requires Android: 4.0 and up
  File Size : 2 MB (APK file)
  File APK Md5: 88df7117224e56c88f69a81bb5a76991
  File APK Sha1: 43f9dd9ea3c4c4c50c92dcb1c8472c0b9a57d6ed
  Signature: 07e7d3f0b5a0069667ae5c4b26f03bc4a91de8ef
  What's new :
  Bug fixes
  
Reviews for BulsatcomTV APK