Download Free QUIZZEX APK Mirror

Download QUIZZEX 6.8 (58) Latest Version APK Mirror File
App Name : QUIZZEX
Package Name : gawsoft.quizzex
Category : Trivia
Developer : Gawsoft_PL
Last Version : 6.8 (58)
Update time : 2016-03-02
APK File Size : 25M
Installs : 50,000 - 100,000 On Google Play
Requires Android : Android 2.3.2+
Content Rating : Everyone
Rate : 4.3/5 (877)

APKModMirror provide QUIZZEX 6.8 APK file for Android 2.3.2+ or Blackberry (BB10 OS) or Kindle Fire. QUIZZEX is a free Trivia Apps Games. It's newest and latest version of QUIZZEX (gawsoft.quizzex). It's easy to download and install to your mobile phone (android phone or blackberry phone). Read detail below and go to download page, .
Please be aware that APKModMirror only share the original and free apk installer for QUIZZEX 6.8 WITHOUT ANY cheat, crack, unlimited gold, gems, patch or any other modifications.

QUIZZEX Video Trailer or Demo


The description of QUIZZEX

QUIZZEX to jedyna z niewielu polskich gier quizowych, bazująca na zasadach teleturniejów takich jak Milionerzy, Postaw na milion, Familiada, Jeden z dziesięciu, Wielka gra oraz SCRABBLE.

Gra daje graczom możliwość kreowania własnej postaci, poprzez wybór zdjęcia i wprowadzenie imienia, pozwala również na ustawienie poziomu inteligencji przeciwników sterowanych przez telefon/tablet.

Na atrakcyjność aplikacji wpływa możliwość gry z innymi graczami/przyjaciółmi przez sieć oraz stale powiększana, wielotematyczna baza pytań (prawie 6000 pytań) (automatycznie aktualizowana podczas uruchamiania programu).

Dodatkowo funkcjonalność „SŁOWNIK” umożliwia weryfikacje słów pod kątem dopuszczalności w grach.

Po zalogowaniu się do modułu gry sieciowej gracze oprócz rywalizacji z żywymi przeciwnikami mogą układać własne pytania oraz brać udział w rywalizowaniu o gracza dnia i miesiąca.

Aplikacja umożliwia grę w typy gier:

Gra wieloosobowa przez sieć:
• Standard - wygrywa gracz z największa ilością punktów
• 2Fast2Furious- standard ze skróconymi czasami na odpowiedź
• FlagMania - pytania z flag państw.
• Obieżyświat- pytania z kategorii : geografia, flagi, stolice
• Familiada - rodzaj gry oparty na zasadach telewizyjnego teleturnieju po tym samym tytułem
• Scrabblex – rodzaj gry oparty na zmodyfikowanych zasadach scrabble

Jednoosobowa:
• Standard - najsłabsi odpadają, 3 najlepszych zawodników bierze udział w finale
• Hydrozagadka - wygrywa gracz z największa ilością punktów
• ZgadujZgadula - wygrywa gracz z największa ilością punktów
• Milionerzy - rodzaj gry oparty na zasadach telewizyjnego teleturnieju pt. "Milionerzy"
• FlagMania - pytania z flag państw.
• Postaw na milion - rodzaj gry oparty na zasadach telewizyjnego teleturnieju po tym samym tytułem
• Familiada - rodzaj gry oparty na zasadach telewizyjnego teleturnieju po tym samym tytułem
• Obieżyświat - pytania z kategorii : geografia, flagi, stolice
• Scrabblex – rodzaj gry oparty na zmodyfikowanych zasadach scrabble

Przy pierwszym uruchomieniu prosimy o cierpliwość, ponieważ aplikacja będzie budowała aktualną bazę pytań - może to "chwilę" potrwać.

Gra w całości po polsku...
W razie problemów proszę pisza mailowo lub na G+ https://plus.google.com/104489134304514114037
Quizzex na facebooku - http://www.facebook.com/pages/Quizzex/248394681912790

QUIZZEX is the only one of the few Polish quiz game, based on the principles of game shows like Millionaire, Bet million, Family Feud, one of the ten, big game and SCRABBLE.

The game gives players the opportunity to create your own character by selecting the photos and the introduction name, also allows you to set the level of intelligence controlled opponents by phone / tablet.

The attractiveness of the application affects the ability to play with other players / friends over the network and constantly expanded, vBulletin database of questions (almost 6,000 questions) (automatically updated when the program starts).

In addition, the functionality of the "Dictionary" allows verification words for admissibility in games.

After logging on to the module in addition to the network game players compete with live opponents can arrange your own questions and take part in themselves to attack on the player of the day and the month.

The application allows you to play in game types:

Multiplayer over the network:
• Standard - wins the player with the highest number of points
• 2Fast2Furious- standard with shortened sometimes the answer
• FlagMania - questions of flag states.
• Obieżyświat- questions of geography, flags, capitals
• Family Feud - the type of game based on the TV game show on the basis of the same title
• Scrabblex - the type of game based on the modified rules of scrabble

Single:
• Standard - The weakest fall, the 3 best players take part in the final
• Hydrozagadka - wins the player with the highest number of points
• ZgadujZgadula - wins the player with the highest number of points
• Millionaires - the type of game based on the principles television game show Fri. "Millionaire"
• FlagMania - questions of flag states.
• Place in a million - the type of game based on the TV game show on the basis of the same title
• Family Feud - the type of game based on the TV game show on the basis of the same title
• Strider - questions of geography, flags, capitals
• Scrabblex - the type of game based on the modified rules of scrabble

When you first start please be patient, because the application will be built the current database of questions - can it "a moment" while.

The game entirely in Polish ...
In case of problems please Pisz e-mail or on G + https://plus.google.com/104489134304514114037
Quizzex on Facebook - http://www.facebook.com/pages/Quizzex/248394681912790

Show More...
QUIZZEX APK Version History
 • QUIZZEX 6.8 (58) APK (Latest Version)
  Version : 6.8 (Code: 58)
  Date: 2016-03-02
  Requires Android: 2.3 and up
  File Size : 25 MB (APK file)
  File APK Md5: 5e7c3fdcf34e643f8b03d266fffd37db
  File APK Sha1: 3dd9546147b8483ecc5f686c90467c297b0b2c64
  Signature: dc3bfec01f6714ef29f2ec4ce467fe3f7e725090
Reviews for QUIZZEX APK