Download Free Żulionerzy APK Mirror

Download Żulionerzy 1.9.6 (21) Latest Version APK Mirror File
App Name : Żulionerzy
Category : Trivia
Developer : hq development
Last Version : 1.9.6 (21)
Update time : 2015-12-24
APK File Size : 5.6M
Installs : 1,000,000 - 5,000,000 On Google Play
Requires Android : Android 2.3.2+
Content Rating : Mature 17+
Rate : 4.3/5 (28065)

APKModMirror provide Żulionerzy 1.9.6 APK file for Android 2.3.2+ or Blackberry (BB10 OS) or Kindle Fire. Żulionerzy is a free Trivia Apps Games. It's newest and latest version of Żulionerzy (net.hqdev.ortalion.zulionerzy). It's easy to download and install to your mobile phone (android phone or blackberry phone). Read detail below and go to download page, .
Please be aware that APKModMirror only share the original and free apk installer for Żulionerzy 1.9.6 WITHOUT ANY cheat, crack, unlimited gold, gems, patch or any other modifications.

The description of Żulionerzy

Pewnie kojarzysz taki program z TV - Milionerzy? Phi, marna podróbka wiekowego undergroundowego winoturnieju - Żulionerów! W tej produkcji masz niebywałą, nieocenioną i niezwykłą szansę wcielenia się w gracza-żula, startującego w konkursie, w którym nagrodą jest dziesięć tysięcy buteleczek. O tak, konkret libacja! Zasiądź naprzeciwko prowadzącego Żulberta Hurbańskiego i odpowiedz na szereg pytań nie z tej ziemi, wymagających wiedzy i zaangażowania. Problem? Użyj koła ratunkowego - Półóweczki, Ściepy Publiki lub Telefonu do Meliny, może tam Ci pomogą.

Ponad 1500 czasem nawet zabawnych pytań, przebój "Wino wino" jako ścieżka dźwiękowa i kultowa grafika zamordują z premedytacją trochę Twojego czasu na przystanku czy w toalecie. Czy w parku, na ławce, z buteleczką w dłoni! Odpowiedz na dużo pytań i uwiecznij swoją ksywkę w tabelach wyników Google Play! Są też mega osiągnięcia, jeśli tylko poświęcisz wystarczająco dużo swojego jakże cennego czasu na odpowiadanie na nasze głupiutkie pytania.

Swoje pytania do Żulionerów można zgłosić na http://pytania.hqdev.net, chcesz unieśmiertelnić swoją ksywkę? Masz szansę! Zapraszamy też na nasz profil na fejsiuniu (fejsiku? facebooku!) na http://facebook.com/Zulionerzy :)

Poza tym - wielkie grube i sprośne "dzięki!" dla wszystkich i cieszymy się, że się gierka podoba. Niestety na komentarze nie mamy jak odpisywać więc jeśli znajdziecie błąd w grze albo coś nie działa - prosimy o wysłanie maila na [email protected] - postaramy się sprawę ogarnąć.

Surely such a program associate with TV - Millionaire? Phi, miserable excuse for underground winoturnieju age - Żulionerów! In this production you're incredible, invaluable and unique opportunity to embody in a player-Zula, taking part in the contest in which the prize is ten thousand bottles. Oh yeah, concrete libation! Sit in front of the leading Żulberta Hurbańskiego and answer a series of questions out of this world, which require the knowledge and commitment. The problem? Use a lifeline - Półóweczki, Ściepy Publica or phone to Melina, there can help.

Over 1,500 questions sometimes funny, hit "Wine wine" as a soundtrack and graphics cult murder with premeditation little of your time at the bus stop or in the toilet. Or in the park, on the bench, with a bottle in his hand! Reply to a lot of questions and capture their nickname in the tables of results on Google Play! There are also mega achieve, if you spend enough how valuable your time to answer our silly questions.

Your questions to Żulionerów can report on http://pytania.hqdev.net, you want to immortalize your nickname? You have a chance! We also invite you to our profile on fejsiuniu (fejsiku? Facebook!) On http://facebook.com/Zulionerzy :)

Besides - big thick and dirty "thanks!" for all and we are glad that we play like that. Unfortunately, we have no comments as replying so if you find a bug in the game or something does not work - please send an email to [email protected] - we will try to comprehend the matter.

Show More...
Żulionerzy APK Version History
 • Żulionerzy 1.9.6 (21) APK (Latest Version)
  Version : 1.9.6 (Code: 21)
  Date: 2015-08-02
  Requires Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)
  File Size : 6 MB (APK file)
  File APK Md5: d1eb03b229f9b37427776b21d74d609b
  File APK Sha1: 1e01426b8fd778a1d25022faa3cf1d7202c569a0
  Signature: 80593982be67db99cec610e6efdccd9b520a0c7f
Reviews for Żulionerzy APK