Download Free NPO APK Mirror

Download NPO 5.0.8 (5000899) Latest Version APK Mirror File
App Name : NPO
Package Name : nl.uitzendinggemist
Category : Entertainment
Developer : NPO
Last Version : 5.0.8 (5000899)
Update time : 2018-04-07
APK File Size : 10.22 M
Installs : 1,000,000 - 5,000,000 On Google Play
Requires Android : 4.3 (Jelly Bean MR2, API 18)
Content Rating : Teen
Rate : 3.8/5 (15596)

What’s New
Stel in of adverteerders je mogen volgen om je persoonlijke advertenties aan te bieden. Standaard staat toestemming uit. Je kan dit via het instellingenmenu aanpassen wanneer je wilt.

The description of NPO

Met de NPO-app kun je de programma’s van de Nederlandse Publieke Omroep op je Androidtoestel kijken en luisteren. De tv-programma’s verschijnen kort na afloop van de uitzending op NPO 1, 2 en 3 en blijven dertig dagen beschikbaar.

De applicatie heeft voor Android 4.0 en hoger de volgende functionaliteiten:
• Kijktips: krijg afhankelijk van het tijdstip van de dag interessante kijktips voorgeschoteld, waaronder fragmenten, previews en hele afleveringen;
• Gemist: zoek en vind programma’s die je gemist hebt op televisie;
• Fragmenten: bekijk de beste, grappigste en meest interessante fragmenten uit uitzendingen;
• Live kijken: kijk live naar NPO 1, 2 en 3 en de digitale themakanalen;
• Live luisteren: luister live naar NPO Radio 1, 2, 4, 5, 6, 3FM of FunX;
• Tv-gids: zie wat er wordt uitgezonden op NPO 1, 2, 3, NPO Zapp/Zappelin en de themakanalen en bekijk de previews;
• Favorieten: voeg je favoriete series, programma’s en afleveringen toe aan je favorieten zodat je nooit een nieuwe aflevering mist;
• Kijk verder: de app onthoudt waar je bent gebleven in een programma, zodat je verder kunt kijken op een ander moment;
• Instellingen: stel de videokwaliteit in op laag, normaal of hoog en zet de ondertiteling voor gemiste video’s aan of uit;
• Chromecast: bekijk video’s of beluister radiozenders via Chromecast op je televisie.
Wanneer je gebruikmaakt van een oudere Androidversie dan 4.0 is de tijdlijn- en livefunctionaliteit niet beschikbaar. Gebruik je versie 2 of 3 van Android, dan krijg je een versie van de applicatie in een oudere vormgeving te zien.
Let op: Deze applicatie plaatst cookies om gebruik te meten. Met installatie van de app ga je daarmee akkoord.

Vereisten:
• Android 2.0; om programma’s terug te kijken
• Android 4.0; om de overige functionaliteiten te kunnen gebruiken

• Om de uitzendingen onderweg of op locatie te bekijken heb je een stabiele 3G, 4G- of WiFi-verbinding nodig. In de applicatie kun je zelf de videokwaliteit instellen op laag, normaal en hoog. Let op: Als je een hogere kwaliteit kiest met 3G/4G kost dit meer dataverkeer. Het bekijken van video kan dan hoge kosten met zich meebrengen. Hou er rekening mee dat de kwaliteit van je mobiele internetsignaal sterk kan veranderen wanneer je snel beweegt, zoals in een rijdende trein.
• In verband met rechten kan het voorkomen dat sommige programma’s en themakanalen niet vanuit het buitenland te bekijken zijn.
• Wanneer je gebruikmaakt van een niet originele Androidversie zoals Cyanogenmod, kunnen we de werking van de app niet garanderen.

The NPO app, you can watch the Dutch public broadcasting programs on your Android device and listen. The TV programs appear shortly after the broadcast on NPO 1, 2 and 3 and continue thirty days available.

The application is for Android 4.0 and later the following functionalities:
• Skywatch: get depends on the time of day presented interesting viewing tips, including clips, previews and all episodes;
• Missed: search and find programs you've missed on TV;
• Tracks: View the best, funniest and most interesting excerpts from broadcasts;
• Watch Live: Watch Live at NPO 1, 2 and 3 and the digital theme channels;
• Listen Live: Listen live to NPO Radio 1, 2, 4, 5, 6, or 3FM FunX;
• TV Guide: See what is being broadcast on NPO 1, 2, 3, NPO Zapp / Zeppelin and the theme channels and watch the previews;
• Bookmarks: Add your favorite series, programs and episodes to your favorites so you never miss a new episode;
• Look further: the app remembers where you left off in a program, so you can look further at another time;
• Settings: Set the video quality at low, normal or high and turn on the subtitles for missed video on or off;
• Chrome Cast: watch videos or listen to radio stations via Chromecast on your TV.
If you are using an older Android version 4.0 than the Timeline and Live functionality is not available. Do you use version 2 or 3 of Android, then you will see a version of the application in an older design.
Note: This application places cookies to measure usage. With installation of the app you approve it.

requirements:
• Android 2.0; to look back programs
• Android 4.0; in order to be able to use all the other functionalities

• To view the broadcasts on the move or on location, you need a stable 3G, 4G or WiFi connection. The application allows you to set the video quality at low, normal and high. Note: If you choose a higher quality with 3G / 4G will cost more traffic. Watching videos may involve high costs themselves. Keep in mind that can change greatly the quality of your mobile internet signal when you're moving fast, such as in a moving train.
• In relation to rights may prevent some programs and thematic channels are not available from abroad.
• When you use an original Android version like CyanogenMod, we can not guarantee the operation of the app.

Show More...
NPO APK Version History
 • NPO 5.0.8 (5000899) APK (Latest Version)
  Version : 5.0.8 (Code: 5000899) (arm + arm64 + mips + mips64 + x86 + x86_64 )
  Date: 2018-04-07
  Requires Android: 4.3 (Jelly Bean MR2, API 18)
  File Size : 10 MB (APK file)
  File APK Md5: dc18c0283983fa521553c0494322cb93
  File APK Sha1: 7c2b53a2957fda55c030ec9a3aec0d3527e058a9
  Signature: b9ad8e744bc5323c774ae03c3689808756a45427
  What's new :
  Stel in of adverteerders je mogen volgen om je persoonlijke advertenties aan te bieden. Standaard staat toestemming uit. Je kan dit via het instellingenmenu aanpassen wanneer je wilt.
 • NPO 5.0.7 (5000799) APK
  Version : 5.0.7 (Code: 5000799) (arm + arm64 + mips + mips64 + x86 + x86_64 )
  Date: 2018-03-09
  Requires Android: 4.3 (Jelly Bean MR2, API 18)
  File Size : 8 MB (APK file)
  File APK Md5: aeff29c75679a9adb166ae60bc70fb9d
  File APK Sha1: f4b604c72b1d83e9336a79ec39a88118d4a9b087
  Signature: b9ad8e744bc5323c774ae03c3689808756a45427
  What's new :
  Stel in of adverteerders je mogen volgen om je persoonlijke advertenties aan te bieden. Standaard staat toestemming uit. Je kan dit via het instellingenmenu aanpassen wanneer je wilt.
 • NPO 5.0.6 (5000699) APK
  Version : 5.0.6 (Code: 5000699) (arm + arm64 + mips + mips64 + x86 + x86_64 )
  Date: 2018-03-08
  Requires Android: 4.3 (Jelly Bean MR2, API 18)
  File Size : 8 MB (APK file)
  File APK Md5: e8069a74590b82284e232f751f6f0561
  File APK Sha1: fcb6d447f29b21fc38d254d5872977061c29652d
  Signature: b9ad8e744bc5323c774ae03c3689808756a45427
  What's new :
  Stel in of adverteerders je mogen volgen om je persoonlijke advertenties aan te bieden. Standaard staat toestemming uit. Je kan dit via het instellingenmenu aanpassen wanneer je wilt.
 • NPO 5.0.2 (5000299) APK
  Version : 5.0.2 (Code: 5000299) (arm + arm64 + mips + mips64 + x86 + x86_64 )
  Date: 2018-02-09
  Requires Android: 4.3 (Jelly Bean MR2, API 18)
  File Size : 8 MB (APK file)
  File APK Md5: e765a95bd66b6703285639fc4628cb46
  File APK Sha1: 65c1ac8efc26c0ed26d4ee14108faeebfaf89b71
  Signature: b9ad8e744bc5323c774ae03c3689808756a45427
  What's new :
  Diverse foutoplossingen
 • NPO 3.1.6 (470) APK
  Version : 3.1.6 (Code: 470) (arm + arm64 + mips + x86 + x86_64 )
  Date: 2017-06-29
  Requires Android: 2.1 (Eclair, API 7)
  File Size : 10 MB (APK file)
  File APK Md5: c74a924881d95a891e43d3ec89810f94
  File APK Sha1: cdf7925134dc085a451bcc617a57a9dcfb697268
  Signature: b9ad8e744bc5323c774ae03c3689808756a45427
  What's new :
  - Diverse foutoplossingen
 • NPO 3.0.5 (455) APK
  Version : 3.0.5 (Code: 455)
  Date: 2016-02-08
  Requires Android: 2.1 and up
  File Size : 6 MB (APK file)
  File APK Md5: dc45523ea3ee6b8ab11d5091a3d60321
  File APK Sha1: 96e322bb6a287a22d5e1c4840e709abcf6e69ff1
  Signature: b9ad8e744bc5323c774ae03c3689808756a45427
Show More Version...
Reviews for NPO APK