Download Free INGMobile dla przedsiębiorców APK Mirror

Download INGMobile dla przedsiębiorców 3.1.0 (20000246) Latest Version APK Mirror File
App Name : INGMobile dla przedsiębiorców
Package Name : pl.ing.ingmobile
Category : Finance
Last Version : 3.1.0 (20000246)
Update time : 2015-12-25
APK File Size : 14M
Installs : 1,000,000 - 5,000,000 On Google Play
Requires Android : 4.0 and Up
Content Rating : Everyone
Rate : 4.7/5 (49997)

What’s New
- Nowy przelew na telefon w systemie BLIK. - Dodana data wykonania przelewu. - Nowa sekcja "Inwestycje". - Możliwość ustawienia minimalnej wartości na pasku stanu rachunku.

INGMobile dla przedsiębiorców Video Trailer or Demo


The description of INGMobile dla przedsiębiorców

Korzystaj z konta, gdziekolwiek jesteś. Pobierz ING BankMobile na telefon i bankuj tak, jak lubisz.

Aplikacja pozwoli Ci sprawdzić stan swojego konta lub historię transakcji, zrobić przelew, doładować telefon, czy spłacić kartę kredytową. Prosto i wygodnie - w każdym miejscu i o każdej porze.

Co więcej?
- przechowuj paragony - ile chcesz i jak długo chcesz - masz dowody zakupu zawsze pod ręką,
- rozlicz się ze znajomymi za wspólny rachunek, który zapłaciłeś w kinie lub restauracji,
- płać i wypłacaj telefonem, bez zbędnych czynności i noszenia ze sobą portfela - za pomocą kodów BLIK w Twojej aplikacji mobilnej,
- przelewaj na telefon - już nie musisz pamiętać numeru rachunku, wystarczy że znasz numer telefonu osoby, której chcesz przelać pieniądze,
- bądź na bieżąco ze stanem swojego konta bez konieczności logowania - dzięki powiadomieniom push i graficznemu wskaźnikowi stanu konta szybko zorientujesz się, ile pieniędzy jest na Twoim rachunku.
Dowiedz się więcej o aplikacji mobilnej wejdź na: ingbank.pl/app

Jak zacząć?
1. Pobierz aplikację
Jeśli masz już konto w naszym banku i dostęp do systemu bankowości internetowej, możesz zacząć korzystać z pełni możliwości aplikacji mobilnej.
Nie masz jeszcze konta?
Nie szkodzi. Pobierz aplikację i sprawdź jej wersję demo. (Na głównym ekranie kliknij w ikonę Poznaj ING, następnie wybierz opcję Demo.)
Zawsze możesz też do nas dołączyć - otwórz konto: ingbank.pl/otworzkonto

2. Zaloguj się
Kliknij w ikonę Strefa klienta, następnie podaj identyfikator użytkownika (login), którym logujesz się do systemu bankowości internetowej.
Jeśli nie korzystałeś jeszcze z naszej aplikacji, ustaw kod PIN, którym odtąd będziesz logował się do aplikacji mobilnej. Kliknij w ikonę Nadaj PIN w prawym górnym rogu ekranu.
Jeśli korzystałeś już z naszej aplikacji i teraz pobrałeś aplikację na inne urządzenie, to do obu z nich możesz zalogować się tym samym, nadanym wcześniej kodem PIN.

3. Bankuj mobilnie
Zlecaj przelewy, doładowuj telefon, sprawdzaj stan konta - po prostu łatwiej zarządzaj swoimi finansami. Gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz, na swoim ulubionym urządzeniu.

Enjoy your account wherever you are. Download ING BankMobile on the phone and You Bank the way you like.

The application will allow you to check the status of your account or transaction history, make a transfer, charge the phone, or pay off a credit card. Simply and conveniently - anywhere, anytime.

Moreover?
- Keep receipts - how much you want and how long you want - you have proof of purchase is always at hand,
- Settlement with friends for joint account that paid in the cinema or restaurant,
- Pay and paid telephone, without unnecessary steps and carry around a portfolio - using BLIK codes in your mobile application
- Transfer on the phone - you do not have to remember the account number, you just need to know the telephone number of the person you want to transfer money,
- Keep up with the state of their account without having to log - thanks to the push and graphic account status indicator quickly realize how much money is in your account.
Learn more about mobile application go to: ingbank.pl/app

How to start?
1. Download the app
If you already have an account with our bank and access to the Internet banking system, you can start to use the full capabilities of the mobile application.
You do not have an account yet?
It does not matter. Download the app and check the demo. (On the main screen, click the icon Meet ING, then select Demo.)
You can always join us - open an account: ingbank.pl/otworzkonto

2. Log in
Click the icon space, then enter the user ID (login), which you log in to the online banking system.
If you have not used yet our application, set a PIN number, which from now on you will login to the mobile application. Click the icon Give the PIN in the top right corner of the screen.
If you have already used our application and now you've downloaded the application on another device, both of which you can log into the same PIN code given earlier.

3. You Bank portably
Have your transfers, recharge your phone, check your balance - simply easier to manage your finances. Wherever and whenever you want, on your favorite device.

Show More...
INGMobile dla przedsiębiorców APK Version History
 • INGMobile dla przedsiębiorców 3.1.0 (20000246) APK (Latest Version)
  Version : 3.1.0 (Code: 20000246)
  Date: 2015-11-16
  Requires Android: Android 2.2 and up
  File Size : 15 MB (APK file)
  File APK Md5: 7e207754a5e065f707abdae96cb5213d
  File APK Sha1: e8f1338476ad00f5588d36258c0dec00f88eefac
  Signature: 7b3fd2dda30f621037790b727cd812c9d226b14b
  What's new :
  - Nowy przelew na telefon w systemie BLIK.
  - Dodana data wykonania przelewu.
  - Nowa sekcja "Inwestycje".
  - Możliwość ustawienia minimalnej wartości na pasku stanu rachunku.
  
Reviews for INGMobile dla przedsiębiorców APK