Download Free ipla APK Mirror

Download ipla 4.1.0 (116071100) Latest Version APK Mirror File
App Name : ipla
Package Name : pl.redefine.ipla
Category : Media And Video
Developer : Cyfrowy Polsat S.A.
Last Version : 4.1.0 (116071100)
Update time : 2015-12-17
APK File Size : 15 M
Installs : 5,000,000 - 10,000,000 On Google Play
Requires Android : Android 4.1+
Content Rating : Everyone 10+
Rate : 3.9/5 (49829)

What’s New
Uwaga! Aby aplikacja działała poprawnie pole Ustawienia -> Opcje dla programistów -> Wyłącz aplikacje w tle powinno pozostać odznaczone! W wersji 4.1.0: - obserwuj w IPLA swoje ulubione kategorie. Wejdź w dowolną kategorię i kliknij “Obserwuj”. Lista dodanych kategorii jest dostępna z poziomu prawego menu aplikacji. - poprawa znanych błędów aplikacji

The description of ipla

Informacja dla użytkowników:

Telewizja internetowa IPLA dla Android umożliwia oglądanie i zapisywanie do off-line popularnych programów telewizyjnych, serwisów informacyjnych, seriali, teledysków i koncertów oraz filmów pełnometrażowych. Oglądaj swoje ulubione wideo bez dostępu do internetu!

Ciesz się dostępem do ponad 47 kanałów TV:

- Polsat Sport
- Polsat Sport Extra
- Polsat Sport News
- Eurosport
- Eurosport 2
- FightKlub
- FightBox
- AXN
- AXN Spin
- AXN White
- AXN Black
- FilmBox
- FilmBox HD
- FilmBox Extra
- Kino Polska
- Sundance Channel
- DocuBox
- Polsat News
- Polsat Biznes
- TV Republika
- Superstacja
- Discovery Channel
- History
- Polsat Viasat Explore
- Polsat Viasat Nature
- Polsat Viasat History
- Da Vinci Learning
- Polsat Play
- Polsat Cafe
- Kino Polska Muzyka
- RBL.TV
- 4fun.TV
- TV Disco
- iTV
- MTV Live HD
- MTV Hits
- MTV
- Disco Polo Music
- Muzo.TV
- Nickelodeon Polska
- Nickelodeon HD
- Nick Jr
- Polsat 2

Najpopularniejsze seriale takie jak:

„Świat według Kiepskich”, "Pierwsza Miłość","Przyjaciółki", "Klan", "M jak Miłość", „Włatcy móch”.

Znane programy telewizyjne:

„Twoja twarz brzmi znajomo”, „Celebrity Splash”, „Chcę być piękna” oraz serwisy informacyjne, programy rozrywkowe, kabarety oraz bajki dla najmłodszych.

UWAGA!: Filmy pełnometrażowe są dostępne dla użytkowników z systemem Android 4.0.3 lub wyższym oraz dla wspieranych wybranych urządzeń.

IPLA to również setki godzin sportu!. Tylko w ipla zobaczysz wszystkie walki Konfrontacji Sztuk Walki (KSW).

Prosta nawigacja oraz mobilny dostęp do treści wideo i TV jest uzupełniony możliwością polecania wskazanych filmów znajomym poprzez wysłanie im wiadomości e-mail.

Więcej informacji o ipla na Android OS dostępne na stronie www.ipla.tv

!!! UWAGA !!!

Aplikacja sama nigdy nie wyśle ani nie odbierze sms'a bez zgody użytkownika! Po wybraniu opcji KUP następuje ponownie potwierdzenie chęci zakupu. Bez wyraźniej zgody użytkownika aplikacja nie wysyła ani nie odczytuje ŻADNEGO SMSa.

Opis uprawnień:
WYSYŁANIE WIADOMOŚCI SMS - Jest wykorzystywane do wysłania sms'a z poziomu aplikacji, w celu zakupu dodatkowych pakietów. Użytkownik sam potwierdza chęć wysłania i jest informowany o kosztach takiego sms'a.
ODBIERANIE WIADOMOŚCI SMS - Uprawnienie do odbierania wiadomości jest wykorzystywane w celu sprawdzenia czy otrzymaliśmy odpowiedź potwierdzającą zakup pakietu SMSem. Sprawdzane są tylko SMSy dotyczące usług ipla.

-------------------------------------------------

Opinie użytkowników:

„Świetna aplikacja, ma wszystko co potrzebne. Polecam!”

„Działa super na moim Samsung Galaxy Vibrant S, jestem bardzo zadowolony. Najlepsza aplikacja jak na razie dla mnie !!!!! Tak trzymać”

„Super aplikacja na lg swift działa jak marzenie”

"Ekstra. Płynnie odtwarza filmy, nawet dobra jakość i najlepsze to że na 50 minut filmu są tylko 2 reklamy po 30 sekund, a nie tak jak a tvn player... Polecam."

„znakomita aplikacja, mogę oglądać moje ulubione seriale przez telefon”

Note to users:

Internet TV IPLA for Android enables you to watch and record off-line for popular TV shows, news, TV series, music videos and concerts and films. Watch your favorite videos without internet access!

Enjoy access to over 47 TV channels:

- Polsat Sport
- Polsat Sport Extra
- Polsat Sport News
- Eurosport
- Eurosport 2
- FightKlub
- FightBox
- AXN
- AXN Spin
- AXN White
- AXN Black
- FilmBox
- FilmBox HD
- Extra FilmBox
- Cinema Poland
- Sundance Channel
- DocuBox
- Polsat News
- Business television
- TV Republic
- Superstacja
- Discovery Channel
- History
- Viasat Explore
- Polsat Viasat Nature
- Viasat History
- Da Vinci Learning
- Polsat Play
- Polsat Cafe
- Cinema Polish Music
- RBL.TV
- 4fun.TV
- TV Disco
- ITV
- MTV Live HD
- MTV Hits
- MTV
- Disco Polo Music
- Muzo.TV
- Nickelodeon Poland
- Nickelodeon HD
- Nick Jr.
- Polsat 2

The most popular series such as:

"The world Kiepski", "First Love", "Friends", "clan", "M Love", "Włatcy móch".

Well-known television programs:

"Your face is familiar," "Celebrity Splash," "I want to be beautiful" and news, entertainment, cabarets and cartoons for children.

WARNING !: Feature films are available to users running Android 4.0.3 or higher, and for selected devices supported.

IPLA is also the hundreds of hours of sport !. Only in ipla you see all the fights KSW (KSW).

Easy navigation and mobile access to video content and TV is complemented indicated the possibility of recommending movies your friends by sending them an e-mail.

For more information about ipla on Android OS available on the www.ipla.tv

!!! WARNING !!!

The application itself will never send or receive sms without permission! When you select BUY occurs again confirm the desire to buy. Without the express consent of the user application does not transmit or read ANY text message.

Description of rights:
SENDING SMS MESSAGES - it is used to send sms from the application, in order to purchase additional packages. The user confirms its willingness to send himself and is informed about the cost of such sms.
Receive SMS - Entitlement to receive messages is used to check whether we received a reply SMS confirming the purchase package. SMS messages are checked only on services ipla.

-------------------------------------------------

User reviews:

"Great app has everything you need. I would recommend! "

"It works great on my Samsung Galaxy S Vibrant, I am very satisfied. Best app so far for me !!!!! Keep it up"

"Great app for lg swift runs like a dream"

"Extra. Seamlessly plays movies, even good quality and the best is that 50 minutes of the film are only 2 ads after 30 seconds and not as a tvn player ... I would recommend."

"An excellent application, I can watch my favorite series over the phone"

Show More...
ipla APK Version History
 • ipla 4.1.0 (116071100) APK (Latest Version)
  Version : 4.1.0 (Code: 116071100)
  Date: 2015-12-17
  Requires Android: Android 4.1+
  File Size : 15 MB (APK file)
  File APK Md5: 896b2ba26765e0377493ce36592288ff
  File APK Sha1: f2044172aa039345aed97e4ccb072ee6e0f857fa
  Signature: 294995f5849e2b8b50400a1e2fca6abcab1ddd51
  What's new :
  Uwaga! Aby aplikacja działała poprawnie pole Ustawienia -> Opcje dla programistów -> Wyłącz aplikacje w tle powinno pozostać odznaczone!
  W wersji 4.1.0:
  - obserwuj w IPLA swoje ulubione kategorie. Wejdź w dowolną kategorię i kliknij “Obserwuj”.
  Lista dodanych kategorii jest dostępna z poziomu prawego menu aplikacji.
  - poprawa znanych błędów aplikacji
  
Reviews for ipla APK