Download Free e-Devlet (Beta) APK Mirror

Download e-Devlet (Beta) 2016.05.3000 - Cezerye (21003000) Latest Version APK Mirror File
App Name : e-Devlet (Beta)
Category : Business
Last Version : 2015.12.2001 - Baklava (14002001)
Update time : 2015-12-26
APK File Size : 56 MB
Installs : 1,000,000 - 5,000,000 On Google Play
Requires Android : Android 5.0+
Content Rating : Everyone
Rate : 4.3/5 (50230)

What’s New
- Uygulama girişinde farklı hesapla giriş yapma özelliği eklendi. - 35 kurum hizmeti eklendi. - Hata düzeltmeleri, performans ve tasarım iyileştirmeleri yapıldı. - Geri dönüşleriniz için teşekkür ederiz.

e-Devlet (Beta) Video Trailer or Demo


The description of e-Devlet (Beta)

Yeni e-Devlet Kapısı Android uygulaması ile www.turkiye.gov.tr adresindeki hizmetler artık mobil cihazınızda.

Uygulamayı kullanabilmek için e-Devlet Şifresi veya Mobil İmza sahibi olmalısınız. e-Devlet Şifrenizi PTT şubelerine kimliğiniz ile birlikte şahsen başvurarak temin edebilirsiniz. Mobil İmza aboneliği için hizmet aldığınız operatöre başvurmalı ve gerekli prosedürü tamamlamalısınız.

Sunulan Hizmetler

Adalet Bakanlığı
-Adli Sicil Kaydı Sorgulama
-Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama

Başbakanlık
-Bimer Başvuru Sonucu Sorgulama
-Bimer Yeni Başvuru

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
- IMEI Sorgulama
- Mobil Hat Sorgulama
- Numara Taşıma Sorgulama

Emniyet Genel Müdürlüğü
-Adıma Tescilli Araç Sorgulama
-Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama
-Araç Sorgulama
-e-Pasaport Gönderi Takipi
-Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama
-Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulama
-Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama
-Toplum Destekli Polislik Mahalle Polisi Hizmeti

Gelir İdaresi Başkanlığı
-e-Vergi Levhası Sorgulama
-Vergi Borcu Sorgulama

Maliye Bakanlığı
-Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

Milli Savunma Bakanlığı
-Askerlik Durum Belgesi Sorgulama
-Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu
-Kara Nakil Araçları Görev Emri Sorgulama
-Hava Nakil Araçları Görev Emri Sorgulama
-Deniz Nakil Araçları Görev Emri Sorgulama

PTT
-PTT Kayıtlı Gönderi Takibi

Sağlık Bakanlığı
-Aile Hekim Bilgisi Sorgulama
-Organ Nakli Sorgulama

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
-Trafik Poliçe Sorgulama
-Kasko Poliçe Sorgulama
-Ferdi Kaza Poliçe Sorgulama
-Sağlık Sigortası Genel Poliçe Sorgulama
-Hayat Sigortası Poliçe Sorgulama
-Yeşil Kart Poliçe Sorgulama

Sosyal Güvenlik Kurumu
-4A Emekli Ödeme Bilgileri
-4A Emekli Kesintileri
-4A Emekli Aylık Bilgisi
-4A Emeklilik Kaydı
-4A Hizmet Dökümü
-4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti
-4A/4B İş göremezlik Ödemesi Görme
-4B Borç Durumu
-4B Emekli Aylık Bilgisi
-4B Hizmet Bilgisi
-4B Ödeme Dökümü
-4B Tescil Kaydı
-4B Basamak Bilgisi
-4C Emekli Aylığı Kesintileri
-4C Emekli Aylık Bilgisi
-4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi
-4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü
-4C Tescil Kaydı
-4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama
-4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama
-GSS Tescil Kaydı Sorgulama
-Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama
-Spas Müstehaklık Sorgulama (Sağlık Provizyon Aktivasyon İşlemi)
-Tedavi Bilgileri Sorgulama

Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
-Bireysel Emeklilik İşlemleri

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
-Tapu Bilgileri Sorgulama

T.C. Merkez Bankası
-Günlük Döviz Kurları

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
- Araç Muayene Sorgulama
- Araç Yetki Belgesi
- Sınav Sonuç
- Sınav Bilgileri

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
- Poliçe Sorgulama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
- Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama
- Gelir Testi Sonucu Sorgulama
- Proje Destekleri Takip

Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
- NVİ Adres Bilgilerim

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı
- Online Tüketici Şikayet
- Tüketici Hakları Hakem Heyeti

Meteoroloji
- Günlük Hava Tahmini
- Dış Merkezler Hava Tahmini
- Deniz Suyu Sıcaklıkları

Devlet Malzeme Ofisi
- İhale Sorgulama

İŞKUR
- İş Başvurusu Sonucu

Dışişleri Bakanlığı
- Akredite Misyonlar
- Diplomatik Liste
- Geçici İşgüderler
- Uluslararası Kuruluşlar
- Fahri Konsolosluklar
- Yurt Dışındaki Temsilciliklerimiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
- İşçi Sendikaları Üyelik Doğrulama

İçişleri Bakanlığı
-Apostil Belge Doğrulama
-Bilgi Edinme Başvurusu
- e-İçişleri Projesi Evrak Takibi

İŞKUR Genel Müdürlüğü
-İş Başvuru Sonucu
-İşsizlik Ödeneği

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
- Anaç Koyun/Keçi Destek Bilgisi
- Arazi Toplulaştırması Sorgulama
- Çiftçi Kayıt Sistemi

Kamu İhale Kurumu
- Sözleşme Devri Sorgulama
- Yasaklılık Sorgulama

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
- Amatör Telsiz Sınav ve Belge Ücreti
- Kara, Hava, Deniz Ruhsatı Borç Sorgulama
- Kılavuzlık ve Römorkaj Hizmeti Ücreti Sorgulama

New e-Government Gateway services in www.turkiye.gov.t address by Android app now available on your mobile device.

Applications must be able to use e-Government Mobile Signature password or owner. Forgot your identity along with your e-Government can be obtained by contacting the Post Office branch in person. Mobile Signature service subscription that you should apply to the operator and must complete the necessary procedures.

Services Offered

Ministry of Justice
Society of Forensic Recording Registry Inquiry
Prisoner Interrogation Game Case File

Premiership
-Bim The Application Result Inquiry
-Bim New Application

Information Technologies and Communications Authority
- IMEI Inquiry
- Mobile Line Query
- Number Portability Query

general Directorate of Security
-Adı To registered Vehicle Inquiry
Entries to -Tools plate Criminal Inquiry
-Car Inquiry
Passport-to-shipment tracking
-Drive Certificate of Penalty Points Inquiry
-Drive Certificate of Cancellation Information Inquiry
-Drive Typed the document and Individual Criminal Inquiry
-Society Policing Community Police Service

President of revenue management
Sheet-A-Tax Inquiry
-Tax Debt Inquiry

Ministry of Finance
Ministry of wares e-Payroll Service

National defense Department
-Askerlik Document Status Inquiry
Classification results of the Inquiry and Referral Officer -Auxiliary ASALA Application
-Black Transmission Tools Task Order Inquiry
-Air Transport Tools Task Order Inquiry
-Sea Transport Tools Task Order Inquiry

Post Office
Registered -PTT Track Shipments

Ministry of Health
-Family Physician Data Query
-ORg Transplant Inquiry

Insurance Information and Monitoring Centre
-Traffic Policy Inquiry
-Kasko Policy Inquiry
Accident Inquiry was -F Policy
-Health Insurance General Policy Inquiry
-Life Insurance Policy Inquiry
-Green Card Policy Inquiry

Social Security Institution
-4 Retirement Payment Information
-4 Retirement Deductions
-4 To Pensions Information
Registration -4 Retirement
-4 Breakdown Services
-4 Fuse Registration Registration Detection
-4 A / 4B Business incapacity Payment Vision
-4B Debt Status
-4B Pensions Information
-4B Service Information
-4B Payment Breakdown
Registration Registration -4B
Step -4B Info
-4C And pension cuts
-4C Pensions Information
-4C Pension Operations Document Tracking
-4C Optional Payment Breakdown
Registration Registration -4C
-4 A / 4B / 4C Examination Participation Shares Inquiry
-4 A / 4B / 4C Drug Use Time Inquiry
-GSS Registration Registration Inquiry
-Medul Optical Glass and Frame Information Inquiry
-Spas Müstehaklık Inquiry (Provision of Health Activation Process)
-treatment Information Inquiry

Istanbul Interbank Settlement and Custody Bank Inc.
Individual Pension Operations

Recorder of deeds
On-Tap Information Inquiry

T. C. central bank
-Daily Currency Converter

Maritime transport and Communications Ministry
- Vehicle Inspection Inquiry
- Vehicle Authorization
- Examination Results
- Exam Information

Catastrophe Insurance Pool (TCIP)
- Policy Inquiry

Ministry of Family and Social Policies
- Outreach Information Inquiry
- Income Test Results Inquiry
- Supports Project Tracking

General Directorate of Population and Citizenship Affairs
- NV My Address Information

Customs and trade Ministry
- Online Consumer Complaint
- Consumer Rights Jury

Meteorology
- Daily Weather Forecast
- International Center for Weather Forecast
- Sea Surface Temperature

State Supply Office
- Tender Inquiry

TEO
- Application Results

Ministry of Foreign Affairs
- Accredited Missions
- Diplomatic List
- Temporary charge d'affaires in
- International Organizations
- Honorary Consulate
- Our representative in the country

The Ministry of Labor and Social Security
- Unions Membership Verification

Ministry of Interior
-Apostil Document Authentication
-Information Acquisition Reference
- E-Interior Project Document Tracking

General Directorate of TEO
-Business Application Result
-Unemployment Allowance

Ministry of Food, Agriculture and Livestock
- Rootstock Sheep / Goat Support Information
- Land Consolidation Inquiry
- Farmer Registration System

The Public Procurement Authority
- Contract Period Inquiry
- Prohibition Inquiry

General Directorate of Coastal Safety
- Amateur Radio Examination and Certificate Fee
- Land, Air, Sea Permit Debt Inquiry
- Kılavuzlık and Towing Service Fees Inquiry

Show More...
e-Devlet (Beta) APK Version History
 • e-Devlet (Beta) 2015.12.2001 - Baklava (14002001) APK (Latest Version)
  Version : 2015.12.2001 - Baklava (Code: 14002001)
  Date: 2015-12-23
  Requires Android: Android 4.0+
  File Size : 56 MB (APK file)
  File APK Md5: c76be51034b8a15c5602f207f013229c
  File APK Sha1: 61d58352803dbb3fad06d71e0f57cf35208b5f6e
  Signature: 42f438c86dbdb08fca2c2373f33fb564c11d3fbe
  What's new :
  - Uygulama girişinde farklı hesapla giriş yapma özelliği eklendi.
  - 35 kurum hizmeti eklendi.
  - Hata düzeltmeleri, performans ve tasarım iyileştirmeleri yapıldı.
  - Geri dönüşleriniz için teşekkür ederiz.
  
Reviews for e-Devlet (Beta) APK